Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót URZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNESprzedaż napojów alkoholowych

Treść strony

wersja do druku
powrót | Potwierdzenie możliwości wykonywania decyzji związanej z przedsiębiorstwem (zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na terenie Chorzowa

 1. Przedmiot postępowania:
    
Potwierdzenie możliwości wykonywania decyzji związanej z przedsiębiorstwem (zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na terenie Chorzowa)

2. Podstawa prawna:
    - art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
    - art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
    -
art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

3. Wymagane dokumenty:
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty (załączniki), na podstawie których udzielono zezwolenia zmarłemu przedsiębiorcy:
    - dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
    - pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowanyw budynku mieszkalnym wielorodzinnym*,
    - decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia/zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej (PPIS - Chorzów ul. Kazimierza Wielkiego 6),
    - oświadczenie zarządcy sukcesyjnego, o którym mowa w art. 38 ust. 2 pkt 3 ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – do pobrania wraz z wnioskiem.

4. Opłaty:
   
Opłata skarbowa 10 zł

5. Termin odpowiedzi:
   Do miesiąca.

6. Jednostka prowadząca:
    
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - REFERAT LICENCJI I ZEZWOLEŃ

7. Tryb odwoławczy:
   Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

pobierz plik: [ Wniosek i oświadczenie - zarząd sukcesyjny ]osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Gutsfeld, dnia: 2021-02-11
utworzony: 02-07-2003 / modyfikowany: 23-02-2021
wprowadził(a): S K
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów