Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót URZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNESprzedaż napojów alkoholowych

Treść strony

wersja do druku
powrót | Wydanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w związku z niedokonaniem opłaty lub niezłożeniem oświadczenia
1. Przedmiot postępowania: 

Wydanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w związku z niedokonaniem opłaty lub niezłożeniem oświadczenia

2. Podstawa prawna:
   - art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
   - art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
3. Wymagane dokumenty w przypadku:
   1) złożenia wniosku:
       - wniosek;
       - oryginał zezwolenia;
       - opłata skarbowa 10 zł.;
       - oświadczenie do wniosku o wygaśnięcie zezwoleń.
   2) nie złożenia wniosku:
       - brak.

4. Opłaty w przypadku:
   1) złożenia wniosku:
       - opłata skarbowa 10 zł.
   2) nie złożenia wniosku:
       - brak

5. Termin odpowiedzi:
    Niezwłocznie po terminach podanych w pkt 8

6. Jednostka prowadząca:
    WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - REFERAT LICENCJI I ZEZWOLEŃ

7. Tryb odwoławczy:
    Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8. Uwagi:
    1) Wniosek należy złożyć:
       - pierwsza rata – niezwłocznie po 31 stycznia lub po 2 marca (1 marca w roku przestępnym),
       - druga rata – niezwłocznie po 31 maja lub po 30 czerwca,
       - trzecia rata – niezwłocznie po 30 września lub po 30 października,

    Jeżeli przedsiębiorca nie skorzysta z możliwości dokonania należnej opłaty.
    2) W przypadku:
       - zakończenia działalności gospodarczej należy dokonać zmiany w Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej poprzez wykreślenie adresu punktu sprzedaży w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany,
       - wykreślenia działalności gospodarczej należy wykreślić wpis w Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności.

pobierz plik: [ Wniosek o wygaśnięcie w związku z nieopłaceniem raty ]osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Gutsfeld, dnia: 2020-10-29
utworzony: 02-07-2003 / modyfikowany: 11-02-2021
wprowadził(a): S K
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów