Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót URZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICHPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE - REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJSprzedaż napojów alkoholowych

Treść strony

wersja do druku
powrót | Wydanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w związku z niedokonaniem opłaty lub niezłożeniem oświadczenia

1. Przedmiot postępowania: 

Wydanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w związku z niedokonaniem opłaty lub niezłożeniem oświadczenia

2. Podstawa prawna:

- art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2018 r. poz.2137 z późniejszymi zmianami).

- art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2018 r. poz.2096 z późniejszymi zmianami ).

3. Wymagane dokumenty w przypadku:

1) złożenia wniosku:
- wniosek;
- oryginał zezwolenia;
- opłata skarbowa 10 zł.;
- oświadczenie do wniosku o wygaśnięcie zezwoleń.
2) nie złożenia wniosku:
- brak.

4. Opłaty w przypadku:

1) złożenia wniosku:
- opłata skarbowa 10 zł.
2) nie złożenia wniosku:
- brak

5. Termin odpowiedzi:

- niezwłocznie po terminach podanych w pkt 8

6. Jednostka prowadząca:

- WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH - REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

7. Tryb odwoławczy:

- odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8. Uwagi:

1) Wniosek należy złożyć:
- pierwsza rata – niezwłocznie po 31 stycznia lub po 2 marca (1 marca w roku przestępnym),
- druga rata – niezwłocznie po 31 maja lub po 30 czerwca,
- trzecia rata – niezwłocznie po 30 września lub po 30 października,

Jeżeli przedsiębiorca nie skorzysta z możliwości dokonania należnej opłaty.

2) W przypadku:
- zakończenia działalności gospodarczej należy dokonać zmiany w Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej poprzez wykreślenie adresu punktu sprzedaży w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany,
- wykreślenia działalności gospodarczej należy wykreślić wpis w Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności.


pobierz plik: [ Wniosek o wygasniecie w zwiazku z nieoplaceniem raty ]


osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Ramuś, dnia: 2019-03-01
utworzony: 02-07-2003 / modyfikowany: 01-03-2019
wprowadził(a): S K
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów