Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót URZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNESprzedaż napojów alkoholowych

Treść strony

wersja do druku
powrót | Wydanie decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w związku ze zmianą rodzaju działalności punktu sprzedaży
 1. Przedmiot postępowania: 

     Wydanie decyzji o wygaśnięciu poszczególnych rodzajów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w związku ze zmianą rodzaju działalności punktu sprzedaży

2. Podstawa prawna:
    - art. 18 ust. 12 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

    - art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

3. Wymagane dokumenty:
    - wniosek;
    - oryginał zezwolenia;.
    - opłata skarbowa 10 zł.
    - potwierdzenie przelewu opłaty – patrz Uwagi pkt 2;
    - oświadczenie do wniosku o wygaśnięcie zezwoleń.

4. Opłaty:
 
  Opłata skarbowa 10 zł

5. Termin odpowiedzi: 
    Niezwłocznie

6. Jednostka prowadząca:
   
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - REFERAT LICENCJI I ZEZWOLEŃ

7. Tryb odwoławczy:
    Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8. Uwagi:
    1)Wniosek należy złożyć:
      - najpóźniej w dniu zaistnienia zmiany (osoby prawne),

      - najpóźniej w dniu dokonania zmiany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (osoby fizyczne – patrz pkt 3);
      - w miesiącach styczeń, kwiecień/maj, sierpień/wrzesień – nie później niż w ostatnim dniu stycznia, maja lub września.
    2) W przypadku zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży w miesiącach styczeń, kwiecień/maj, sierpień/wrzesień należy za dni korzystania z zezwoleń uiścić opłatę, która zostaje naliczona w pokoju 3, 15, 16 – parter UM w Chorzowie.
    3) W związku z dalszym prowadzeniem działalności gospodarczej w tym punkcie sprzedaży należy dokonać zmiany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej poprzez np. zmianę kodów PKD w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany tych danych.

pobierz plik: [ Wniosek o wygaśnięcie zezwoleń w związku ze zmianą rodzaju działalności ]osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Gutsfeld, dnia: 2020-10-29
utworzony: 02-07-2003 / modyfikowany: 11-02-2021
wprowadził(a): S K
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów