Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót URZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICHPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE - REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJSprzedaż napojów alkoholowych

Treść strony

wersja do druku
powrót | Wydanie decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w związku ze zmianą rodzaju działalności punktu sprzedaży

 1. Przedmiot postępowania: 

Wydanie decyzji o wygaśnięciu poszczególnych rodzajów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w związku ze zmianą rodzaju działalności punktu sprzedaży

2. Podstawa prawna:
- art. 18 ust. 12 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2018 r. poz.2137 z późniejszymi zmianami)

- art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2018 r. poz.2096 z późniejszymi zmianami).

3. Wymagane dokumenty:
- wniosek;
- o
ryginał zezwolenia;.
- opłata skarbowa 10 zł.
- potwierdzenie przelewu opłaty – patrz Uwagi pkt 2;
- oświadczenie do wniosku o wygaśnięcie zezwoleń.

4. Opłaty:
-
opłata skarbowa 10 zł

5. Termin odpowiedzi: 
-
niezwłocznie

6. Jednostka prowadząca:
-
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH - REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

7. Tryb odwoławczy:
odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8. Uwagi:
1)Wniosek należy złożyć:
- najpóźniej w dniu zaistnienia zmiany (osoby prawne),

- najpóźniej w dniu dokonania zmiany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (osoby fizyczne – patrz pkt 3);

- w miesiącach styczeń, kwiecień/maj, sierpień/wrzesień – nie później niż w ostatnim dniu stycznia, maja lub września.

2) W przypadku zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży w miesiącach styczeń, kwiecień/maj, sierpień/wrzesień należy za dni korzystania z zezwoleń uiścić opłatę, która zostaje naliczona w pokoju 3, 15, 16 – parter UM w Chorzowie.
3) W związku z dalszym prowadzeniem działalności gospodarczej w tym punkcie sprzedaży należy dokonać zmiany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej poprzez np. zmianę kodów PKD w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany tych danych.


pobierz plik: [ Wniosek o wygasniecie zezwolen w zwiazku ze zmiana rodzaju dzialalnosci ]


osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Ramuś, dnia: 2019-03-01
utworzony: 02-07-2003 / modyfikowany: 01-03-2019
wprowadził(a): S K
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów