Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót URZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNESprzedaż napojów alkoholowych

Treść strony

wersja do druku
powrót | Wydanie decyzji o zmianie określonych w zezwoleniu warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

 

 1. Przedmiot postępowania:
  Wydanie decyzji o zmianie danych zawartych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

 2. Podstawa prawna:
  - art.104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  - ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  - uchwała Nr LI/929/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedazy i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Chorzów,
  - uchwała Nr XLVII/867/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Chorzów,
  - uchwała Nr XXVII/351/2000 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 31 sierpnia 2000r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, lokali gastronomicznychi zakładów usługowych na terenie miasta Chorzów (zmiana: uchwała Nr L/688/2002 Rady Miasta Chorzów z dnia 31.01.2002r.). 

 3. Wymagane dokumenty:
  a) druk wniosku – pokój 3, 15, 16.
  b) opłata skarbowa 10 zł – uiszczona w pokoju 102 w kasie UM.
  c) załączniki – w zależności od rodzaju zmiany, i tak na przykład:

  - rozszerzenie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych o ogródek letni – tytuł prawny do terenu z mapką sytuacyjną dotyczącą lokalizacji ogródka w stosunku do lokalu, na przykład: decyzja Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie, decyzja/zaświadczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie rozszerzona o ogródek letni;

  - zmiana branży sklepu lub rodzaju lokalu gastronomicznego: decyzja/zaświadczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie, ewentualna zmiana w Centalnej Ewiedencji i Informacji o Działalności Gospodarczej* (kody PKD), ewentualna zmiana w tytule prawnym do punktu sprzedaży;

  - zmiana oznaczenia/danych adresowych przedsiębiorcy: zmiana danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ewentualna zmiana w tytule prawnym do punktu sprzedaży, w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zaświadczeniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie.

 4. Opłaty:
  Opłata skarbowa - 10,00 zł

 5. Termin odpowiedzi:
  Niiezwłocznie. 

 6. Jednostka prowadząca:
  WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - REFERAT LICENCJI I ZEZWOLEŃ

 7. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chorzów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 8. Uwagi:
  Zgodnie z art. 18 ust. 7 pkt 7 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (…) należy zgłosić organowi zezwalającemu zmiany stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany. Nieprzestrzeganie tego warunku powoduje cofnięcie zezwolenia - art. 18 ust. 10 pkt 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości(...).

 

 

 

pobierz plik: [ Wniosek o dokonanie zmiany w zezwoleniach ]osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Gutsfeld, dnia: 2020-10-29
utworzony: 02-07-2003 / modyfikowany: 11-02-2021
wprowadził(a): S K
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów