Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót URZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ ZASOBÓW KOMUNALNYCHLOKALE UŻYTKOWE

Treść strony

wersja do druku
Lokale użytkowe do przetargu ofertowego

pobierz plik: [ Lokale użytkowe do przetargu ofertowego - ogłoszenie nr 2/2020 ]

pobierz plik: [ Ulotka remontowa ]

Przetarg ofertowy jest prowadzony w oparciu o postanowienia Zarządzenia Nr OR.183.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 sierpnia 2016 r. ws. gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub w zarządzie miasta.

UWAGA! Wydział Zasobów Komunalnych informuje, iż od dnia 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje tzw. uchwała "antysmogowa". Osoby zainteresowane wynajęciem lokali użytkowych winny zapoznać się z treścią przepisów tejże uchwały przed rozpoczęciem prac remontowych lokali (treść uchwały dostępna po kliknięciu w link).  

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą lokali użytkowych na stronie http://lokale.chorzow.eu/

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu ofertowego jest złożenie zamkniętej koperty opisanej adresem lokalu, zawierającej:

 • potwierdzenie wpłaty wadium zabezpieczającego w wysokości podanej na liście - wpłaty można dokonać w kasie Urzedu Miasta - pok. 102 lub na rachunek depozytowy:
Urząd Miasta Chorzów Miasto na Prawach Powiatu
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
Nr rachunku: ING Bank Śląski 75 1050 1214 1000 0010 0000 3671

 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem prowadzenia przetargu ofertowego, zapoznanie się z warunkami wynajmu lokalu, stanem technicznym lokalu, treścią przyszłej umowy najmu (zał. do Regulaminu prowadzenia licytacji i przetargu ofert na wynajem lokali użytkowych) 
 • Formularz Ofertowy, który zawiera: oferowaną stawkę czynszu za m² (nie może być mniejsza niż podana w ogłoszeniu) oraz proponowaną ilość mieisęcy zwolnienia z czynszu (nie może być większa niż podana w ogłoszeniu)
Przetarg wygra podmiot, który złoży najkorzystniejszą ofertę w zakresie stawki czynszu za m2 i ilości miesięcy zwolnienia  czynszu. Oferty należy składać do  10 marca 2020 r. w pokoju 120 (I piętro).

Przetarg odbędzie się 12 marca 2020 r. o godz. 1000 w pokoju 122 Urzędu Miasta Chorzów.

Uwaga!

W przypadku lokali użytkowych przy ul. Wolności 60/U1, Sobieskiego 10/U3 oraz Jagiellońskiej 3/U2 pierwszeństwo wynajęcia ma oferent przystepujący do przetargu ofert pn. "Lokal na kulturę".

Potencjalni najemcy lokali w budynkach prywatnych oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których planowana jest sprzedaż alkoholu, winni uzyskać w pierwszej kolejności zgodę właściciela budynku lub wspólnoty mieszkaniowej na prowadzenie takiej działalności.

Potencjalni najemcy lokali, w których planowana jest działalność rozrywkowa, hazardowa, zakładów wzajemnych, gier na automatach, wymagająca koncesji, powinni przed przystąpieniem do przetargu uzyskać zgodę Wydziału Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów na prowadzenie takiej działalnośći w lokalu.

Zgodnie z § 6 uchwały Nr LII/945/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 6 września 2018 r. zwalnia się z podatku od nieruchomości lokale użytkowe stanowiące własność miasta Chorzów lub Skarbu Państwa, niewynajęte przez ostatnie sześć miesięcy przed datą podpisania umowy najmu. Szczegółowych informacji udziela Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

Szczegółowych informacji na temat wszelkich formalności związanych z przetargiem udzieli Wydział Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta pokój nr 120, tel. (32) 416-5000 wew. 9119 lub 695561274. 

 

BOM "Chorzów Stary" ul. Kasprowicza 11

tel. 32 241-29-19

BOM "Chorzów II" ul. 3 Maja 28

tel. 32 241-25-75, 32 249-81-10

BOM "Śródmieście" ul. Styczyńskiego 2

tel. 32 241-17-74, 32 247-85-22

BOM "Różanka" ul. Chopina 11a

tel. 32 241-29-13, 32 241-49-13

BOM "Ruch" ul. Zawiszy Czarnego 3

tel. 32 246-45-91, 32 246-16-04

BOM "Hajduki" ul. Jubileuszowa 8

tel. 32 246-64-67, 32 246-30-27

 

 

 

 

 

 

Godziny urzędowania BOM

 • poniedziałek, wtorek, środa 7:00-15:00; czwartek 7:00 - 17:00; piątek 7:00 - 13:00 

 osoba odpowiedzialna za treść: Marcin Ciszewski, dnia: 2020-02-11
utworzony: 15-07-2011 / modyfikowany: 11-02-2020
wprowadził(a): Barbara Kiffer
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów