Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót URZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ ZASOBÓW KOMUNALNYCHLOKALE UŻYTKOWE

Treść strony

wersja do druku
Lokale użytkowe do przetargu ofertowego

pobierz plik: [ Lokale użytkowe do przetargu ofertowego - ogłoszenie nr 7/2020 ]

pobierz plik: [ Ulotka remontowa ]

Wyniki przetargu ofertowego Nr 6/2020 przeprowadzonego w dn. 8 września 2020 r. 
W przetargu ofertowym Nr 6/2020 zostały złożone następujące oferty:

- 1 oferta na lokal użytkowy przy ul. 3 Maja 7/U1.
Oferta spełnia wymogi formalne. Oferent zaproponował 19,00 zł/m2 netto oraz 1 miesiąc zwolnienia z opłaty czynszowej.

- 1 oferta na lokal użytkowy przy ul. Wandy 23/U1.
Oferta spełnia wymogi formalne. Oferent zaproponował 9,00 zł/m2 netto oraz 2 miesiące zwolnienia z opłaty czynszowej.

- 1 oferta na lokal użytkowy przy ul. Władysława Truchana 72/U1.
Oferta spełnia wymogi formalne. Oferent zaproponował 13,01 zł/m2 netto oraz 2 miesiące zwolnienia z opłaty czynszowej.
 

Przetarg ofertowy jest prowadzony w oparciu o postanowienia Zarządzenia Nr OR.183.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 sierpnia 2016 r. ws. gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub w zarządzie miasta.

UWAGA! Wydział Zasobów Komunalnych informuje, iż od dnia 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje tzw. uchwała "antysmogowa". Osoby zainteresowane wynajęciem lokali użytkowych winny zapoznać się z treścią przepisów tejże uchwały przed rozpoczęciem prac remontowych lokali (treść uchwały dostępna po kliknięciu w link).  

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą lokali użytkowych na stronie http://lokale.chorzow.eu/

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu ofertowego jest złożenie zamkniętej koperty opisanej adresem lokalu, zawierającej:

 • potwierdzenie wpłaty wadium zabezpieczającego w wysokości podanej na liście - wpłaty należy dokonać na rachunek depozytowy:
Urząd Miasta Chorzów Miasto na Prawach Powiatu
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
Nr rachunku: ING Bank Śląski 75 1050 1214 1000 0010 0000 3671

 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem prowadzenia przetargu ofertowego, zapoznanie się z warunkami wynajmu lokalu, stanem technicznym lokalu, treścią przyszłej umowy najmu (zał. do Regulaminu prowadzenia licytacji i przetargu ofert na wynajem lokali użytkowych) 
 • Formularz Ofertowy, który zawiera: oferowaną stawkę czynszu za m² (nie może być mniejsza niż podana w ogłoszeniu) oraz proponowaną ilość mieisęcy zwolnienia z czynszu (nie może być większa niż podana w ogłoszeniu)
Przetarg wygra podmiot, który złoży najkorzystniejszą ofertę w zakresie stawki czynszu za m2 i ilości miesięcy zwolnienia  czynszu. Oferty należy składać do  1 października 2020 r. w zamkniętej kopercie z adnotacją „Przetarg ofertowy na lokal użytkowy przy ul. ………….” w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta (parter, pok. 1) lub wrzucić do urny znajdującej się w holu urzędu. W celu złożenia dokumentów w pok. 120 (I piętro, Wydział Zasobów Komunalnych) należy umówić się telefonicznie pod nr tel. 32/4165121.

Przetarg odbędzie się 7 października 2020 r. o godz. 1000 na Małej Sali Posiedzeń Urzędu Miasta Chorzów.

Uwaga!

W dniu rozstrzygnięcia przetargu na Małej Sali Posiedzeń obecne mogą być tylko osoby, które przystąpiły do przetargu oraz złożyły wymagane dokumenty (możliwość wejścia nie wcześniej niż od godz. 9:45). Oferenci zobowiąznai są do posiadania maseczki zakrywającej usta oraz nos, rękawiczek ochronnych lub dezynfekcji rąk oraz własnego długopisu.

Wyniki przetargu zostaną opublikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

Potencjalni najemcy lokali w budynkach prywatnych oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których planowana jest sprzedaż alkoholu, winni uzyskać w pierwszej kolejności zgodę właściciela budynku lub wspólnoty mieszkaniowej na prowadzenie takiej działalności.

Potencjalni najemcy lokali, w których planowana jest działalność rozrywkowa, hazardowa, zakładów wzajemnych, gier na automatach, wymagająca koncesji, powinni przed przystąpieniem do przetargu uzyskać zgodę Wydziału Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów na prowadzenie takiej działalnośći w lokalu.

Zgodnie z § 6 uchwały Nr LII/945/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 6 września 2018 r. zwalnia się z podatku od nieruchomości lokale użytkowe stanowiące własność miasta Chorzów lub Skarbu Państwa, niewynajęte przez ostatnie sześć miesięcy przed datą podpisania umowy najmu. Szczegółowych informacji udziela Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

Szczegółowych informacji na temat wszelkich formalności związanych z przetargiem udzieli Wydział Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta pokój nr 120, tel. (32) 416-5000 wew. 9119 lub 695561274. 

 

BOM "Chorzów Stary" ul. Kasprowicza 11

tel. 32 241-29-19

BOM "Chorzów II" ul. 3 Maja 28

tel. 32 241-25-75, 32 249-81-10

BOM "Śródmieście" ul. Styczyńskiego 2

tel. 32 241-17-74, 32 247-85-22

BOM "Różanka" ul. Chopina 11a

tel. 32 241-29-13, 32 241-49-13

BOM "Ruch" ul. Zawiszy Czarnego 3

tel. 32 246-45-91, 32 246-16-04

BOM "Hajduki" ul. Jubileuszowa 8

tel. 32 246-64-67, 32 246-30-27

 

 

 

 

 

 

Godziny urzędowania BOM

 • poniedziałek, wtorek, środa 7:00-15:00; czwartek 7:00 - 17:00; piątek 7:00 - 13:00 

 osoba odpowiedzialna za treść: Marcin Ciszewski, dnia: 2020-09-11
utworzony: 15-07-2011 / modyfikowany: 11-09-2020
wprowadził(a): Barbara Kiffer
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów