Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót URZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I EKOLOGIIPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE - REFERAT EKOLOGIIPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE

Treść strony

wersja do druku
powrót | Dofinansowanie do modernizacji systemu ogrzewania

 

WAŻNA INFORMACJA!

 Od 1 stycznia 2021 będzie obowiązywał nowy Regulamin udzielania dotacji (przyjety uchwałą nr XXVIII/458/2020 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2020r. - Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Poz. 7836 - plik do pobrania poniżej) do zmiany sposobu ogrzewania (treść uchwały do pobrania poniżej). Generalna zasada pozostaje taka sama. Najważniejsze zmiany jakie Regulamin wprowadza to:

 1. kwota dotacji będzie wynosiła 90% wartości urządzenia grzewczego nie więcej niż 3500 zł na mieszkanie.

 2. nie przewiduje ponownego udzielania dotacji z wyjątkiem sytuacji, w której pierwotnie uzyskano dotację do kotła na paliwo stałe i od tego momentu upłynęło co najmniej 15 lat.

 3. do rozliczenia umowy dotacji do kotła gazowego, dokumentem wymaganym m.in. będzie protokół próby szczelności gazu a nie jak dotychczas umowa z gazownią.

 4. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą do 15 września każdego roku, złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

 

 Szanowni Państwo!

Prosimy planować inwestycję związaną z modernizacją ogrzewania na początku roku aby uniknąć sytuacji, w której pod koniec okresu przyjmowania wniosków wyczerpują się środku finansowe w budżecie przeznaczone na ten cel, a także by nie zabrakło czasu na zakończenie i rozliczenie inwestycji w nieprzekraczalnym terminie 15 listopada.

 

Miasto udziela dotacji do modernizacji systemu ogrzewania wyłącznie w budynkach i lokalach mieszkalnych, na podstawie obowiązującego Regulaminu.

Dotacji podlega wyłącznie urządzenie grzewcze. 

Należy pamiętać, że zakup urządzenia grzewczego może nastąpić dopiero po zawarciu umowy dotacyjnej.

Zainteresowani otrzymaniem dotacji składają w Urzędzie Miasta wniosek (formularz do pobrania poniżej). 

UWAGA! Przed złożeniem wniosku trzeba zapoznać się z Regulaminem dofinansowań.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Pisemną zgodą właściciela lub zarządcy/administratora działającego z upoważnienia właściciela nieruchomości, na dokonanie modernizacji ogrzewania. W przypadku, gdy wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości, oświadczenie zawarte w pkt 1 wniosku;

 2. Oświadczenie wnioskodawcy, że lokal lub budynek mieszkalny, lub lokale mieszkalne w budynku, na które ubiega się o dofinansowanie, nie są związane z działalnością gospodarczą,

 3. Klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych (znajduje się w formularzu wniosku).

Wniosek należy złożyć w Wydz.Usług Komunalnych i Ekologii Urzędu Miasta Chorzów, IV piętro pok.413 (Uwaga: w czasie stanu epidemii wniosek należy umieścić w urnie na parterze przy wejściu do Urzędu lub przesłać pocztą).

Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje zawarciem umowy dotacyjnej.

Po zakończeniu modernizacji systemu ogrzewania datowany musi rozliczyć umowę dotacyjną. Dopiero po rozliczeniu otrzyma należną kwotę dotacji

 

 

 


pobierz plik: regulamin_dofinansowan_od_2021.pdf

pobierz plik: wniosek_o_dofinansowanie_do_zmiany_sposobu_ogrzewania_2021.pdf

pobierz plik: [ oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej ]

pobierz plik: [ Protokół odbioru końcowego POE ]

pobierz plik: formularz_rozliczenia_piece.odtosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Gawenda, dnia: 2011-09-14
utworzony: 14-09-2011 / modyfikowany: 05-03-2021
wprowadził(a): Joanna Gawenda
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów