Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót URZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICHPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE - REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJTransport drogowy

Treść strony

wersja do druku
powrót | Wydanie zaświadczenia o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej
 1. Przedmiot postępowania: 

   Wydanie zaświadczenia o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej

 

 1. Podstawa prawna:
  - art. 7 ust. 2 pkt 1 i art. 7a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019 r. poz.58 z późniejszymi zmianami),
  - art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2018 r. poz.995 z późniejszymi zmianami),
  - art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.

 

 1. Wymagane dokumenty:
  - druk wniosku – pokój 15, 16, 17.
  dowód wniesienia opłaty skarbowej 17 zł.

 

 1. Opłaty:

  Opłatę można wnieść:

  - w kasie UM Chorzów, pok. 102,
  - w opłatomacie I piętro UM Chorzów,
  - na rachunek Urzędu Miasta Chorzów ul. Rynek 1 41-500 Chorzów nr konta 31 1050 0161 5783 0122 2222 2222.

 

 1. Termin załatwienia: niezwłocznie.

 

 1. Jednostka prowadząca:
  Wydział Spraw Obywatelskich – Referat Działalności Gospodarczej.

 

 1. Tryb odwoławczy: brak.


pobierz plik: wniosek_o_zaswiadczenie_wspolnotowe.pdf


osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Ramuś, dnia: 2019-02-05
utworzony: 22-05-2017 / modyfikowany: 05-02-2019
wprowadził(a): Agnieszka Gutsfeld
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów