Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót URZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICHPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE - REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE REFERATU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJEwidencja działalności gospodarczej (CEIDG)

Treść strony

wersja do druku
powrót | Warto przeczytać

 

WARTO PRZECZYTAĆ

 

I. Fałszywe rejestry dotyczące działalności gospodarczej :

Przypominamy, że wpis do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) jest bezpłatny na każdym etapie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wszelkie informacje zobowiązujące przedsiębiorców do zapłaty wysyłane przez: CEODG, CEFiDG, Rejestr Działalności Gospodarczych i Firm itp. są nielegalne. Nie należy reagować na żadne wezwania do zapłaty. W przypadku otrzymania takiego wezwania należy podjąć następujące kroki:

1) zgłosić zdarzenie na policję lub do prokuratury - niezależnie od tego czy opłata została uiszczona czy nie,

2) zgłosić sprawę do Ministra Rozwoju - wysłać zawiadomienie z opisem zaistniałej sytuacji nawet drogą e-mailową na adres kancelaria@mr.gov.pl,

3) wystąpić z roszczeniem na drodze cywilnej – jeżeli opłata została uiszczona.

 

II. Jeżeli przedsiębiorca posiada wiele wpisów w CEiDG to do 30 kwietnia 2019 r. wybrany wpis uzupełnia o dane ewidencyjne i dane informacyjne. Po upływie tego terminu CEiDG wykreśla wpisy przedsiębiorcy, które nie zawierają powyższych danych(art. 203 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

 

III. Zawieszenie działalności, które zostało dokonane przed 30 kwietnia 2018 r. staje się automatycznie zawieszeniem bezterminowym. Przedsiębiorcę obowiązują wszystkie przepisy prawne z tym związane (prawa i obowiązki). W każdym momencie przedsiębiorca może tą działalność samodzielnie wznowić bądź złożyć wniosek o wykreślenie.

 

IV. Informacje o pełnomocniku zawarte we wpisie przed 30 kwietnia 2018 r. stają się informacjami o pełnomocniku według nowych przepisów.

 

V. Konsekwencje naruszenia wymogów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej określa art. 601§ 1 i 2kodeksu wykroczeń.


VI. Mały ZUS

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę (Dz. U. 2018 poz. 1577). 

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność na niewielką skalę mogą skorzystać z tzw. „małego ZUS-u” i opłacać składki uzależnione od przychodu. Czas na decyzję mają do 8 stycznia każdego roku kalendarzowego. Do tego momentu mogą zgłosić się do ZUS do ubezpieczeń społecznych z nowym kodem, który zaczyna się od cyfr 05 90 lub 05 92, aby skorzystać z „małego ZUS”.

Szczegółowe informacje dotyczące niższych składek na ubezpieczenie społeczne tzw. „mały ZUS” uzyskasz na stronie www.zus.pl lub w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem telefonu: 22 560 16 00.

Również na stronie www.biznes.gov.pl w zakładce Sprawy przedsiębiorcy / Ubezpieczenia Społeczne / Chcę rozliczać ZUS/KRUS / Co powinieneś wiedzieć, zanim zaczniesz płacić ZUS / „Mały ZUS” - ulga w składkach ZUS dla przedsiębiorców, Ministerstwo Technologii i Przedsiębiorczości zamieściło informacje jak KROK PO KROKU skorzystać z małego ZUS-u.


osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Gutsfeld, dnia: 2018-05-30
utworzony: 07-07-2017 / modyfikowany: 28-02-2019
wprowadził(a): Agnieszka Gutsfeld
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów