Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót URZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNETransport drogowy

Treść strony

wersja do druku
powrót | Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

1. Przedmiot postępowania:

Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

 

2. Podstawa prawna:

§ 8 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych - Dz.U. z 2013 r. poz.916 (zmiana: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych - Dz.U. z 2019 r. poz. 2463).

 

3. Wymagane dokumenty:

wypełniony formularz wniosku z określonymi załącznikami.

 

4. Opłaty:

- opłata za wydanie wtórnika licencji:

 • w przypadku okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy – 10% opłaty jak za udzielenie licencji,
 • w innych przypadkach utraty licencji – 25% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji; opłata uzależniona jest od okresu ważności licencji:

od 2 do 15 lat – 320 PLN.

powyżej 15 do 30 lat – 380 PLN.

powyżej 30 do 50 lat – 450 PLN

- opłatę można dokonać:

 • w kasie URZĘDU MIASTA CHORZÓW - I piętro, pokój nr 102.

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek – środa – w godz. 7.30 – 15.00,

czwartek – w godz. 7.30 do 17.00,

piątek – w godz. 7.30 – 13.00

 • na rachunek URZĘDU MIASTA CHORZÓW – MIASTO NA PRAWACH POWIATU,

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów,

ING Bank Śląski S.A.,

Nr rachunku: 82 1050 1214 1000 0010 0000 3739

 

5. Termin załatwienia:

niezwłocznie

 

6. Jednostka prowadząca:

Wydział Działalności Gospodarczej

                            

7. Tryb odwoławczy:

- odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał,

- o zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego,

- wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

pobierz plik: [ Wniosek o wydanie wtórnika ]osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Ramuś, dnia: 2020-05-20
utworzony: 20-05-2020 / modyfikowany: 20-05-2020
wprowadził(a): Joanna Ramuś
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów