Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ZAMÓWIENIA PUBLICZNEROK 2020Zamówienia do 30.000 Euro

Treść strony

wersja do druku
Informacja o wyborze oferty na przeprowadzenie pokazów udzielania pierwszej pomocy w ramach realizacji 7. Budżetu Obywatelskiego

Chorzów, dnia 5 października 2020 r.

ZD.8030.4.2020

CRZP 536

WYBÓR OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

O WARTOŚCI do 30 000 EURO

RZP/271/171/2020

 1. Przedmiotem zamówienia jest na przeprowadzenie 8 pokazów udzielania pierwszej pomocy w ramach realizacji 7. Budżetu Obywatelskiego.

CPV: 80562000-1 – usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy

Rodzaj zamówienia: usługi

 1. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro, zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
  (art. 4 pkt 8).

 1. W dniu 28 października 2020 r. zamawiający opublikował w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów zaproszenie do składania ofert.

 1. W wyniku zaproszenia do składania ofert wpłynęły trzy oferty następujących oferentów:

Lp.

Nazwa podmiotu

Cena oferty w zł

Inne kryteria oceny

1.

MEDICAL POINT S.C.

Paweł Pełka, Daniel Kowalczyk

10 800,00

---

2.

STREFA ROZWOJU

Danuta Rynkiewicz

10 500,00

---

3.

MENDELMED

Łukasz Mendel

4 000,00

---

 1. W wyniku dokonanego rozpoznania rynku zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone Łukaszowi Mendlowi MENDELMED z siedzibą w Więckowicach 108, 32-830 Wojnicz z ceną: 4 000,00 zł.

 1. Oferenci mogą wnieść do zamawiającego zastrzeżenia od dokonanej czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie 2 dni od daty publikacji niniejszego zawiadomienia.

Plik do pobrania:

 

pobierz plik: [ Informacja o wyborze oferty ]osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Nowak_Czop, dnia: 2020-11-06
utworzony: 06-11-2020 / modyfikowany: 06-11-2020
wprowadził(a): Sylwia Fojcik
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów