Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ORGANY I RADYRADA MIASTAUCHWAŁYVII kadencja (2014-2018)ROK 2017SESJA XXXIII - 30.03.2017 r.

Treść strony

wersja do druku
powrót | SPIS UCHWAŁ.
UCHWAŁA Nr XXXIII/600/17 z dnia 30.03.2017 r.

o zmianie uchwały Nr XXX/544/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2017

  

UCHWAŁA Nr XXXIII/601/17 z dnia 30.03.2017 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie organizacji przez Polskę szczytu klimatycznego ONZ w 2018 roku

 

UCHWAŁA Nr XXXIII/602/17 z dnia 30.03. 2017 r.    

w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji zaktualizowanego dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Chorzów”

 

UCHWAŁA Nr XXXIII/603/17 z dnia 30.03.2017 r.     

w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań prawnych wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce

 

UCHWAŁA Nr XXXIII/604/17 z dnia 30.03.2017 r.                 

o zmianie uchwały Nr XXXII/593/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów

 

UCHWAŁA Nr XXXIII/605/17 z dnia 30.03.2017 r.                 

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe

 

UCHWAŁA Nr XXXIII/606/17 z dnia 30.03.2017 r.     

w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Miasta Chorzów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

 

UCHWAŁA Nr XXXIII/607/17 z dnia 30.03.2017 r.                 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium

 

UCHWAŁA Nr XXXIII/608/17 z dnia 30.03.2017 r.     

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic Odległej, Wolności, Armii Krajowej przy granicy ze Świętochłowicami

 

UCHWAŁA Nr XXXIII/609/17 z dnia 30.03.2017 r.                 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie Alei Gwiazd i Alei Planetarium na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka

 

UCHWAŁA Nr XXXIII/610/17 z dnia 30.03.2017 r.                 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic Maronia, Inwalidzkiej i Kollmanna

 

UCHWAŁA Nr XXXIII/611/17 z dnia 30.03.2017 r.     

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic Siemianowickiej, Świerkowej i Sosnowej

 

UCHWAŁA Nr XXXIII/612/17 z dnia 30.03.2017 r.                 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chorzów w 2017 roku

 

UCHWAŁA Nr XXXIII/613/17 z dnia 30.03.2017 r.     

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Szpitalnej zbywanej na rzecz Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej „Hospicjum” w Chorzowie

 

UCHWAŁA Nr XXXIII/614/17 z dnia 30.03.2017 r.                 

o zmianie uchwały Nr XXXI/538/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Chorzowskiemu Centrum Kultury w Chorzowie

 

UCHWAŁA Nr XXXIII/615/17 z dnia 30.03.2017 r.     

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXI/536/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chorzowie

 

UCHWAŁA Nr XXXIII//616/17 z dnia 30.03.2017 r.                

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXI/537/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury "BATORY" w Chorzowie

 

UCHWAŁA Nr XXXIII/617/17 z dnia 30.03.2017 r.

w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym na działkach 898/118 i 899/118 w granicach administracyjnych Miasta Chorzów posiadającym adres: ul. Bytkowska 1A, 40-147 Katowice

 

UCHWAŁA Nr XXXIII/618/17 z dnia 30.03.2017 r.

w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Katowickiej 111 w Chorzowie

 

UCHWAŁA Nr XXXIII/619/17 z dnia 30.03.2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana (…) (RS.1510.1.5.2017)osoba odpowiedzialna za treść: Magdalena Jakubiec, dnia: 2017-04-03
utworzony: 06-04-2017 / modyfikowany: 06-04-2017
wprowadził(a): Magdalena Jakubiec
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów