Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót URZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ ZASOBÓW KOMUNALNYCH

Treść strony

wersja do druku
powrót | OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dla prowadzonych spraw mieszkaniowych:

 

Klauzula informacyjna

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informuję, że :

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Chorzów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Chorzów, ul. Rynek 1;
 • kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych , 32 416 5432, iod@chorzow.eu;
 • Pani/Pana dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o lokal z mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów/ załatwienia sprawy mieszkaniowej na podstawie art. 6, pkt 1, lit. c  i art. 9 ust. 2 lit b RODO  oraz ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1610);
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, w przypadku podpisania umowy najmu Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane zarządcy budynku;
 • Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu trwania umowy najmu a następnie zarchiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną.
 • ma Pani/Pan prawo do dostępu, poprawy, sprostowania lub usunięcia podanych danych, wnioskowania o ograniczenie lub wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych ma  Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • podanie swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, konsekwencja niepodania  danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy/rozpatrzenia wniosku
 • zgromadzone dane nie będą służyły do profilowania

Klauzula informacyjna dla prowadzonych spraw związanych z najmem lokali użytkowych:

Klauzula informacyjna

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informuję, że :

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Chorzów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Chorzów, ul. Rynek 1;
 • kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych , 32 416 5432, iod@chorzow.eu;
 • Pani/Pana dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o wynajem lokal użytkowego/ załatwienia sprawy związanej z najmem lokalu użytkowego na podstawie art. 6, pkt 1, lit. c  i art. 9 ust. 2 lit b RODO  oraz ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1610);
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, w przypadku podpisania umowy najmu Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane zarządcy budynku;
 • Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu trwania umowy najmu a następnie zarchiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną.
 • ma Pani/Pan prawo do dostępu, poprawy, sprostowania lub usunięcia podanych danych, wnioskowania o ograniczenie lub wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych ma  Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • podanie swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, konsekwencja niepodania  danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy/rozpatrzenia wniosku
 • zgromadzone dane nie będą służyły do profilowania

Klauzula informacyjna dla prowadzonych spraw odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego:

 

Klauzula informacyjna

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informuję, że :

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Chorzów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Chorzów, ul. Rynek 1;
 • kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych , 32 416 5432, iod@chorzow.eu;
 • Pani/Pana dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o zapłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, na podstawie art. 6, pkt 1, lit. c  i art. 9 ust. 2 lit b RODO oraz ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1610);
 • Pani/Pana dane nie będą podlegały udostępnieniu;
 • Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu zamknięcia sprawy, przez okres nie dłuższy, niż przewiduje właściwa kategoria archiwalna;
 • ma Pani/Pan prawo do dostępu, poprawy, sprostowania lub usunięcia podanych danych, wnioskowania o ograniczenie lub wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych ma  Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • podanie swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku;
 • zgromadzone dane nie będą służyły do profilowania.

Klauzula informacyjna dla prowadzonych spraw związanych z roszczeniem regresowym:

Klauzula informacyjna

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Chorzów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Chorzów, ul. Rynek 1;
 • kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 32 416 5432, iod@chorzow.eu;
 • Pani/Pana dane są przetwarzane na potrzeby prowadzenia sprawy związanej z roszczeniem  regresowym, na podstawie art. 6, pkt 1, lit. c  i art. 9 ust. 2 lit b RODO oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025);
 • Pani/Pana dane nie będą podlegały udostępnieniu;
 • Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu zamknięcia sprawy, przez okres nie dłuższy, niż przewiduje właściwa kategoria archiwalna;
 • ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia;
 • w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych ma  Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • podanie swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
 • zgromadzone dane nie będą służyły do profilowania.


osoba odpowiedzialna za treść: Marcin Ciszewski, dnia: 2018-06-11
utworzony: 16-05-2018 / modyfikowany: 11-06-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów