Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót URZĄD MIASTAPETYCJE

Treść strony

wersja do druku
powrót | PETYCJE - ROK 2018

Petycje skierowane do Prezydenta Miasta Chorzów na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870)

 

 • Petycja nr 1/2018 otrzymana dn. 17.07.2018 r. dot. oszczędności dla budżetu gminy przy inwestycjach przebudowy dróg, placów, dojazdów z płyt drogowych betonowych dla inwestycji do 30.000 Euro i/lub więcej.
 • Petycja nr 2/2018 otrzymana dn. 06.08.2018 r. dot. dokonania przez Organ analizy założeń pod ogłaszane w przyszłości postępowania przetargowe, których przedmiotem jest zakup technologii antyodorowych - pod kątem - zdefiniowania w Gminie długofalowej polityki w tym przedmiocie.
 • Petycja nr 3/2018 otrzymana dn. 21.08.2018 r. dot. przeprowadzenia analizy i rozważenie instalacji na budynkach użytkowanych przez Urząd - testowo lub docelowo - systemów fotowoltaicznych polegających na przetwarzaniu z promieniownia światła słonecznego i przekształceniu jej w energię elektryczną
 • Petycja nr 4/2018 otrzymana dn. 13.09.2018 r. dot. przeprowadzenia analizy i rozważenie wdrożenia w gminie systemu Zarządzania i Monitorowania Energii.
 • Petycja nr 5/2018 otrzymana dn. 20.09.2018 r. dot. przeprowadzenia analizy w przedmiocie przystąpienia podległych Miastu szkół podstawowych do programu „Wzorowa Łazienka”, którego efektem byłoby pogłębianie edukacji uczniów zakresie właściwych nawyków higienicznych oraz możliwość wykonania remontu szkolnej łazienki w wysokości 30.000,- zł.
 • Petycja nr 6/2018 otrzymana dn. 21.09.2018 r. dot. przeprowadzenia przez dyrektorów szkół i przedszkoli podległych Miastu wewnętrznej analizy stanu faktycznego w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach i przedszkolach oraz uruchomienia procesu, którego efektem byłoby zapewnienie uczniom stałego i bezpłatnego dostępu do wody pitnej na terenie szkoły/przedszkola.
 • Petycja nr 7/2018 otrzymana dn. 09.11.2018 r. dot. dokonania analizy – możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienie – w formie, o której mowa w art. 10a ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Petycja nr 8/2018otrzymana dn. 13.11.2018 r. dot.
  • nie wyrażenia zgody na ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Chorzowie przy ul. Targowej na działce 1065/68,
  • powstrzymania sprzedaży kolejnych działek na terenie po MTK celem zabezpieczeniu terenu po byłym MTK jako naturalnej otuliny i części Parku Śląskiego oraz przeznaczenie go jako bazy dla projektów inwestycyjnych realizujących programy edukacyjne, rekreacyjne i sportowe zgodne z funkcją i charakterem terenów parkowych.


osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2018-08-01
utworzony: 01-08-2018 / modyfikowany: 26-11-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów