Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ ZASOBÓW KOMUNALNYCHLOKALE MIESZKALNE

Treść strony

wersja do druku
powrót | Mieszkanie dla Młodych Rodzin

Prezydent Miasta Chorzów ogłasza nabór wniosków na realizację programu

„Mieszkanie dla Młodych Rodzin”

Nabór wniosków prowadzony będzie od 22 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021 r. Druki wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miasta Chorzów: bip.chorzow.eu lub w formie papierowej w holu Urzędu Miasta Chorzów. Dokumenty można składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów w godzinach pracy urzędu (Kancelaria Ogólna pok. 2), przesłać pocztą tradycyjną, za pośrednictwem platformy ePUAP lub zeskanowane dokumenty wysłać na adres poczty elektronicznej zl@chorzow.eu. W przypadku składania ww. dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta bądź przesłania ich pocztą, dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie z adnotacją „Mieszkanie dla Młodych Rodzin – data, godzina złożenia wniosku”. Osobiste złożenie wniosku (lub przez pełnomocnika) w Wydziale Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty w Urzędzie Miasta. Termin wizyty można ustalić dzwoniąc pod numer 32 4165000 wew. 5306 lub wew. 5307.

 

Na realizację programu przeznacza się 32 lokale mieszkalne usytuowane w budynku przy ul. Karola Miarki 40A-E w Chorzowie w tym:

- 11 lokali o strukturze 2 pokoje z aneksem kuchennym - dla gospodarstw 3 – osobowych;

- 7 lokali o strukturze 2 pokoje z kuchnią - dla gospodarstw 4 – osobowych;

- 10 lokali o strukturze  3 pokoje z aneksem kuchennym - dla gospodarstw 5 - osobowych i więcej;

- 4 lokale o strukturze 3 pokoje z aneksem kuchennym przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku inwalidzkim.

 

Lokale mieszkalne będą składały się ponadto z łazienki z wc, przedpokoju oraz będą ogrzewane z sieci miejskiej. Budynek będzie wyposażony w dźwigi osobowe oraz podjazdy. Standard wykończenia mieszkań: „pod klucz”. Lokale usytuowane są na kondygnacjach od parteru do III piętra. W budynku brak instalacji gazowej. Stawka czynszowa ok 11 zł/m².

Lokale mieszkalne przystosowane dla osób niepełnosprawnych mogą być wynajmowane osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej i poruszającym się na wózku inwalidzkim, co udokumentują stosownym zaświadczeniem.

Podstawowe kryteria:

Program przeznaczony jest dla małżeństw z co najmniej jednym dzieckiem, w którym jedno z małżonków nie przekroczyło 35 roku życia oraz, które:

- zamieszkują i są zameldowane w Chorzowie,

- uiszczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Chorzowie,

- uzyskują dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w wysokości nie mniejszej niż 150 % najniższej emerytury i nie większej niż 300 % najniższej emerytury (1876,32 zł – 3752,64 zł)

- posiadają stałe, niezależne od systemu pomocy społecznej i świadczeń źródło dochodu (dot. co najmniej jednego z małżonków)

- nie posiadają zobowiązań z tytułu egzekucji,

- nie posiadają zaległości z tytułu zobowiązań publicznoprawnych,

- nie posiadają zaległości wobec Gminy Chorzów z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych oraz z tytułu zajmowania lokalu w zasobie mieszkaniowym Gminy Chorzów,

- nie posiadają zaległości w opłatach czynszowo-eksploatacyjnych za obecnie zajmowany lokal mieszkalny,

- nie posiadają prawa własności lokalu mieszkalnego lub jego części.

 

O przyznanie uprawnienia do zawarcia umowy najmu nie mogą się ubiegać osoby, które

  • zbyły prawo do lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego lub jego części w ostatnich 24 miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
  • są w trakcie budowy budynku mieszkalnego.

 

Niniejszy program jest realizowany w oparciu o postanowienia Zarządzenia Nr OR.261.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych dla realizacji programu „Mieszkanie dla Młodych Rodzin”.

 UWAGA!

Wnioski niekompletne lub z brakami formalnymi lub złożone na innych wzorach niż wskazane w ogłoszeniu nie podlegają uzupełnieniu i zostaną odrzucone. Wnioski złożone przed i po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą podlegać rozpatrzeniu

Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy najmu będzie wpłata kaucji mieszkaniowej w wysokości określonej w § 7 ust. 1 uchwały nr XV/265/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019 r. w terminie wskazanym w zaproszeniu do zawarcia umowy najmu - 12-krotność czynszu

pobierz plik: [ Wniosek - Mieszkanie dla Młodych Rodzin ]

pobierz plik: [ Deklaracja o wysokości dochodów - Mieszkanie dla Młodych Rodzin ]

pobierz plik: [ Zaświadczenie o dochodach - Mieszkanie dla Młodych Rodzin ]

pobierz plik: [ Oświadczenie o stanie majątkowym - Mieszkanie dla Młodych Rodzin ]

pobierz plik: [ Oświadczenia z §6 pkt 1 ust 3 - Mieszkanie dla Młodych Rodzin ]

pobierz plik: [ Karta lokalu - Mieszkanie dla Młodych Rodzin ]osoba odpowiedzialna za treść: Marcin Ciszewski, dnia: 2021-11-15
utworzony: 15-11-2021 / modyfikowany: 15-11-2021
wprowadził(a): Marcin Ciszewski
rejestr zmian

Stopka serwisu