Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/157/2009

Zarządzenie Nr OR / 157 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 16 grudnia 2009 roku

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Łagiewnickiej, ul. Niedurnego – na rzecz Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), uchwały Nr XXXV/638/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi, art. 3051 Kodeksu cywilnego

zarządzam:

§ 1.

Ustanowić odpłatnie na czas nieoznaczony na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy:
- ul. Łagiewnickiej, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 9/2 o powierzchni 31477 m², zapisaną w księdze wieczystej KW Nr KA1C/00005629/4;
- ul. Łagiewnickiej, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 14/9 o powierzchni 17403 m², zapisaną w księdze wieczystej KW Nr KA1C/00004811/0;
- ul. Niedurnego, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 7 o powierzchni 3381 m², zapisaną w księdze wieczystej KW Nr KA1C/00004379/9
służebność przesyłu na rzecz Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

§ 2.

Szczegółowe ustalenia związane z ustanowieniem służebności przesyłu w zakresie przebiegu służebności przesyłu, wykonywania służebności przesyłu oraz ustalenia wynagrodzenia zawarte zostaną w odrębnym porozumieniu pomiędzy Miastem Chorzów a Górnośląską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopelosoba odpowiedzialna za treść: Krzysztof Ziółkowski, dnia: 2009-12-16
utworzony: 18-12-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów