Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ ZASOBÓW KOMUNALNYCHLOKALE MIESZKALNE

Treść strony

wersja do druku
Lokale mieszkalne do licytacji i przetargu ofertowego

pobierz plik: [ Lista mieszkań do licytacji i przetargu - ogłoszenie nr 9/2021 ]

pobierz plik: [ Oświadczenie o przystąpieniu do przetargu ]

pobierz plik: [ Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego ]

pobierz plik: [ Oświadczenie o stanie majątkowym ]

pobierz plik: [ Zaświadczenie o dochodach ]

Wyniki licytacji stawki czynszowej nr 8/2021 przeprowadzonej w dniu 6 października 2021 r.:

- ul. Górnośląska 6/7 - wylicytowana stawka 5,85 zł/mkw.

- Armii Krajowej 57/3 - wylicytowana stawka 3,67 zł/mkw.

- Strzelców Bytomskich 34/1 - wylicytowana stawka 3,96 zł/mkw.

- 3 Maja 58/2b - wylicytowana stawka 7,79 zł/mkw.

 

Licytacja prowadzona jest w oparciu o postanowienia Zarządzenia Nr OR.50.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.33.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XV/265/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

UWAGA! Wydział Zasobów Komunalnych informuje, iż od dnia 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje tzw. uchwała "antysmogowa". Osoby zainteresowane lokalami do licytacji winny zapoznać się z treścią przepisów tejże uchwały przed rozpoczęciem prac remontowych wylicytowanych lokali (treść uchwały dostępna po kliknięciu w link).

UWAGA! Od dnia 3 lipca 2018 r. ruszył nabór wniosków na dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Chorzowa (szczegółowe informacje dostępne po kliknięciu w link). 

Klucze z lokali mieszkalnych z ogłoszonego przetargu Nr 9/2021 dot. lokali w budynkach, których miasto nie jest właścicielem będą okazywane przez pracownika administracji, w godzianch pracy BOM-ów po uprzednim telefonicznym umówieniu się przez niżej wyszczególnione Biura Obsługi Mieszkańców:

 

BOM "Chorzów Stary"

ul. Kasprowicza 11

tel. 32 241-29-19

BOM "Chorzów II"

ul. Karola Miarki 29b

tel. 32 241-25-75, 32 249-81-10

BOM "Śródmieście"

ul. Styczyńskiego 2

tel. 32 241-17-74, 32 247-85-22

BOM "Różanka"

ul. Chopina 11a

tel. 32 241-29-13, 32 241-49-13

BOM "Ruch"

ul. Zawiszy Czarnego 3

tel. 32 246-45-91, 32 246-16-04

BOM "Hajduki"

ul. Jubileuszowa 8

tel. 32 246-64-67, 32 246-30-27

       

 

 

 

 

 

 

Klucze do lokali z ogłoszonego przetargu ofertowego Nr 9/2021 dot. wynajmu lokali w budynkach komunalnych będą okazywane przez pracownika administracji, w godzinach pracy BOM-ów po uprzednim telefonicznym umówieniu się

w:

BOM "Ruch" przy ul. Zawiszy Czarnego 3 - tel. 32 246 45 91 i 32 246 16 04;

BOM „Śródmieście” przy ul. dr Styczyńskiego 2 – tel. 32 241 17 74 i 32 247 85 22;

BOM „Chorzów II” przy ul. Karola Miarki 29b - tel. 32 241 25 75 i 32 249 81 10.

 

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Chorzów, nr 75 1050 1214 1000 0010 0000 3671, do dnia 29 października 2021 r. (opisane tytułem: przetarg na lokale mieszkalne - Wydział ZL). Wysokość wadium podana jest przy każdym adresie lokalu.

Przetarg przeprowadzony zostanie w sali 236 - II piętro Urzędu Miasta w dniu 5 listopada 2021 r.

Do licytacji i przetargu ofertowego należy złożyć nastepujące dokumenty:

- potwierdzenie wpłaty wadium,

- formularz ofertowy (w przypadku przetargu ofertowego),

- zaświadczenie o dochodach brutto za okres trzech ostatnich miesięcy,

- deklarację o dochodach gospodarstwa domowego,

- oświadczenie o stanie majątkowym,

- oświadczenie o przystąpieniu do przetargu (załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr OR.33.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 stycznia 2020 r.)

- zaświadczenie o braku zadłużenia wydane przez ZK "PGM" (w przypadku osób zamieszkujących w zasobach komunalnych),

- podać nr PESEL i nr telefonu do kontaktu.

Powyższe dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z nastepującym opisem: "imię i nazwisko, przetarg na lokale mieszkalne, Wydział Zasobów Komunalnych" w pokoju nr 2 na parterze budynku Urzędu Miasta lub w pokoju 120 po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem Wydziału pod nr tel. 32 4165000, wew. 5307, do dnia 29 października 2021 r.

 

Wysokość miesięcznego dochodu przypadająca na członka gospodarstwa domowego nie może być niższa niż:

1 osobowego – 150% najniższej emerytury 1.876,32 zł,

2 osobowego – 100% najniższej emerytury 1.250,88 zł

3 osobowego – 85% najniższej emerytury 1.063,25 zł,

4 osobowego – 75% najniższej emerytury 938,16 zł,

5 osobowego – 70% najniższej emerytury 875,62 zł,

6 osobowego – 65% najniższej emerytury 813,07 zł,

liczniejsze – 60% najniższej emerytury 750,53 zł.

W związku z nadal trwającym stanem epidemii w terminie licytacji ustnej stawki czynszu do gmachu Urzędu Miasta zostaną wpuszcozne osoby biorące w niej udział. Wyniki z przebiegu licytacji ustnej, jak i przetargu ofertowego zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, Osoby biorące udział w licytacji winny zastosować sie do obowiązujących wymogów sanitarnych, w tym w szczególności mieć założone maseczki ochronne, posiadać własny długopis ora zobowiązkowo zdezynfekować ręce lub posiadać rękawiczki. 

Przetarg prowadzony będzie w oparciu o regulamin organizowania i prowadzenia przetargów na wynajem lokali mieszkalnych. Regulamin ten oraz projekt przyszłej umowy remontowej oraz umowy najmu dostępny jest w Wydziale Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta - pokój 120.

Z dokumentami tymi należy zapoznać się przed dopełnieniem formalności związanych ze złożeniem oferty.

 

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.


 

Ważna informacja dla wygrywającego przetarg na lokal za czynszem wolnym:

1. Z wygrywającym przetarg zawierane jest porozumienie remontowe na okres maksymalnie do 3 miesięcy. 

2. Termin ten, z przyczyn uzasadnionych znacznym zaawansowaniem praz remontowych może zostac przedłużony o kolejne 3 miesiące.

3. Wygrywający przetarg ma więc maksymalnie 6 miesięcy na wykonanie remontu.

4. W okresie obowiązywania porozumienia remontowego lokal nie może być zasiedlony, a wygrywający przetarg obciązany jest opłatami za zużyte media.

5. Zakończenie remontu przez wygrywającego przetarg jest potwierdzane protokołem odbioru przez ZK "PGM".

6. Po stwierdzonym przez ZK "PGM" prawidłowym zakończeniu remontu lokalu z wygrywającym przetarg jest zawierana umowa najmu lokalu za czynszem wolnym.osoba odpowiedzialna za treść: Marcin Ciszewski, dnia: 2021-10-11
utworzony: 26-09-2016 / modyfikowany: 11-10-2021
wprowadził(a): Marcin Ciszewski
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów