Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.6.2017

Zarządzenie Nr OR . 6 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 9 stycznia 2017 roku

w sprawie: powołania Komisji ds. przyznania Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu za rok 2016

Na podstawie uchwały Nr XXVII/452/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie nagród i wyróżnień w sporcie za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

 § 1.

Powołać Komisję ds. przyznania Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu za rok 2016 w następującym składzie:

 1. Wiesław CIĘŻKOWSKI - Przewodniczący Komisji
 2. Rafał ZAREMBA - Sekretarz Komisji
 3. Krzysztof HORNIK - Członek Komisji
 4. Krzysztof ŁAZIKIEWICZ - Członek Komisji
 5. Waldemar KOŁODZIEJ - Członek Komisji
 6. Alina ZAWADA - Członek Komisji
 7. Jarosław BARTECZKO - Członek Komisji
 8. Marek KRYCHOWSKI - Członek Komisji

§ 2.

 1. Zadaniem Komisji będzie rozpatrzenie wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Chorzów w dziedzinie sportu za 2016 rok oraz typowanie laureatów.
 2. Terminy posiedzeń Komisji wyznaczy Przewodniczący Komisji.
 3. Obsługę biurową Komisji, w tym prowadzenie dokumentacji czynności wykonywanych przez Komisję w toku postępowania, zapewnia Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 3.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

 § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Rozdzielnik:

 1. Członkowie Komisji
 2. Wydział KS
 3. a/a


osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2017-01-09
utworzony: 09-01-2017 / modyfikowany: 30-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów