Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.25.2017

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.246.2018 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 10.12.2018 R.

Zarządzenie Nr OR . 25 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 2 lutego 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wydawania materiałów promocyjnych miasta Chorzów podmiotom zewnętrznym

Na podstawie art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami)

zarządzam:

§ 1.

W celu właściwego gospodarowania materiałami promocyjnymi Miasta Chorzów wprowadzić Regulamin wydawania ww. materiałów podmiotom zewnętrznym, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Organizacje non-profit, organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego, placówki naukowo-oświatowe, jednostki samorządowe i instytucje państwowe działające na terenie Miasta Chorzów, będące organizatorami projektów mających szczególne znaczenie dla promocji Miasta Chorzów, składają wniosek, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie OR.135.2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wydawania materiałów promocyjnych miasta Chorzów podmiotom zewnętrznym.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Łukasz Żółciak, dnia: 2017-02-02
utworzony: 31-01-2017 / modyfikowany: 11-12-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów