Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.21.2019

Zarządzenie Nr OR . 21 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 23 stycznia 2019 roku

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej 15

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późniejszymi zmianami), w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr IX/135/15 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej i Al. Wojska Polskiego, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej 15, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1599/87 o powierzchni 63 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00002305/6 – na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej 15, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 594/86 o powierzchni 722 m2, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości posiadanej. 

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami. 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Paulina Molska, dnia: 2019-01-23
utworzony: 23-01-2019 / modyfikowany: 28-01-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu