Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.109.2019

Zarządzenie Nr OR . 109 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 8 maja 2019 roku

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Chorzowie za ul. Sportową 4 i przy ul. Drogowa Trasa Średnicowa

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami), w wykonaniu uchwały Rady Miasta Chorzów Nr IV/64/19 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonych w Chorzowie za ul. Sportową 4 i przy ul. Drogowa Trasa Średnicowa

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

 1. Oddać w użytkowanie wieczyste, na okres do 99 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gruntowe niezabudowane, stanowiące własność Miasta Chorzów, położone w Chorzowie za ul. Sportową 4 i przy ul. Drogowa Trasa Średnicowa, obejmujące działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
  - 5352/178 o powierzchni 108 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00010867/2,
  - 5354/178 o powierzchni 3 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00017836/5,
  na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Racławickiej 29, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 4627/178 o powierzchni 2.434 m2, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości już posiadanej.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Paulina Molska, dnia: 2019-05-08
utworzony: 08-05-2019 / modyfikowany: 10-05-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu