Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.110.2019

Zarządzenie Nr OR . 110 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 8 maja 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.61.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 marca 2017r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2019r. poz. 506) oraz w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2137 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Odwołać ze składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie Pana Henryka Komandera.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Pierwszemu Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Dorota Szołtysek, dnia: 2019-05-08
utworzony: 08-05-2019 / modyfikowany: 08-05-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu