Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.233.2019

Zarządzenie Nr OR . 233 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 15 października 2019 roku

ws. wskazania realizatorów zadań przewidzianych do wykonania w roku 2020 w ramach 7. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z § 9 ust. 3 Regulaminu 7. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/113/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Chorzów konsultacji społecznych dotyczących ustalenia części wydatków z budżetu miasta Chorzów na rok 2020, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza

§ 1.

  1. Wskazać realizatorów zadań przewidzianych do wykonania w roku 2020 w ramach 7. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów.
  2. Wykaz realizatorów zadań stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązać Dyrektorów wydziałów oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych wskazanych w załączniku nr 1 do realizacji zadań w roku 2020 oraz comiesięcznego raportowania postępu prac Wydziałowi Promocji i Aktywizacji Społecznej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się:

1) Dyrektorom wydziałów oraz Dyrektorom jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji projektów, zgodnie z wykazem, o którym mowa w § 1 ust. 2 zarządzenia;
2) Dyrektorowi Wydziału Promocji i Aktywizacji Społecznej w zakresie koordynacji realizacji projektów oraz kontaktu z wnioskodawcami;
3) Skarbnikowi Miasta w zakresie podziału środków pomiędzy właściwe wydziały i jednostki organizacyjne.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miast Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Aureliusz Ryguła, dnia: 2019-10-15
utworzony: 08-10-2019 / modyfikowany: 16-10-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu