Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.238.2019

ZARZĄDZNENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.286.2019 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 31.12.2019 R.

Zarządzenie Nr OR . 238 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 21 października 2019 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.187.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z  dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019r, poz. 506 z późn zm.) oraz Uchwały nr XLVIII/990/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie oraz Uchwały Nr. XLVIII/991/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1

W cenniku obowiązującym na obiektach Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.187.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale „Basen ul. Graniczna 92”:

- po punkcie 1 dodaje się punkt 1a w brzmieniu:

1a

  W terminie od 25.10.2019r. do 27.10.2019 r. - Bilety wstępu

- normalny

 4,50 zł (w tym VAT)

 7,50 zł (w tym VAT)

- ulgowy

 3,50 zł (w tym VAT)

  5  zł (w tym VAT)

- po punkcie 2 dodaje się punkt 2 a w brzmieniu:

2a

 W  terminie od 25.10.2019r. do 27.10.2019 r. - Bilet rodzinny (opiekun + dziecko do 16 lat) 

 

 4 zł (w tym VAT) + dziecko wg cennika

6 zł (w tym VAT) + dziecko wg. cennika

- po punkcie 3 dodaje się punkt 3a w brzmieniu:

3a

 W terminie od 25.10.2019r. do 27.10.2019 r. - Bilet grupowy (grupa min. 15 osób + opiekun) 

 

 4 zł/osoba (w tym VAT)

 6 zł/osoba (w tym VAT)

- po punkcie 4 dodaje się punkt 4a w brzmieniu:

4a

 W terminie od 25.10.2019r. do 27.10.2019 r. - Osoby niepełnosprawne

 - indywidualnie

 

 3 zł (w tym VAT) + opiekun wg cennika

                    -

- po punkcie 5 dodaje sie punkt 5 a w brzmieniu:

5a

Bilet 1-4  - naliczanie

minutowe

   W terminie od 25.10.2019r. do 27.10.2019 r. - Proporcjonalnie do ceny danego biletu -

2. W dziale „Basen Pl. Powstańców Śląskich”:

-  po punkcie 1 dodaje się punkt 1a w brzmieniu:

1a

W  terminie od 25.10.2019r. do 27.10.2019 r.  - Bilety wstępu

- normalny

 4,50 zł (w tym VAT)

 7,50 zł (w tym VAT)

- ulgowy

 3,50 zł (w tym VAT)

 5 zł (w tym VAT)

- po punkcie 2 dodaje się punkt 2 a w brzmieniu:

2a

 W  terminie od 25.10.2019r. do 27.10.2019 r. - Bilet rodzinny (opiekun + dziecko do 16 lat)

 

 4 zł/osoba (w tym VAT)

 6 zł/osoba (w tym VAT) + dziecko

wg. cennika

- po punkcie 3 dodaje się punkt 3a w brzmieniu:

3a

 W terminie od 25.10.2019r. do 27.10.2019 r. - Bilet grupowy (grupa min. 15 osób + opiekun)

 

 4 zł/osoba (w tym VAT)

 6  zł/osoba (w tym VAT)

- po punkcie 4 dodaje się punkt 4a w brzmieniu:

4a

W terminie od 25.10.2019r. do 27.10.2019r. - Osoby niepełnosprawne (+ opiekun wg. cennika)

 - indywidualnie

 

  3 zł (w tym VAT)

                     -    

- po punkcie 5 dodaje sie punkt 5 a w brzmieniu:

5a

Bilet 1-4  - naliczanie

minutowe

 W terminie od 25.10.2019r.  do 27.10.2019 r. - Proporcjonalnie do ceny danego biletu

3. Po dziale "Bilety wstępu na mecze "KPR Ruch"" dodaje się dział o treści:

BILETY WSTĘPU NA MECZE„KPR RUCH”

w dniu 26.10.2019 r.

bilet normalny

5  zł brutto (w tym VAT)

bilet ulgowy

2,50 zł brutto (w tym VAT)

karnet sezonowy

40 zł brutto (w tym VAT)

voucher sezonowy

10 zł brutto (w tym VAT)

Dla zawodniczek Akademii Handball (z ważną legitymacją)

0,50 zł brutto (w tym VAT)

Chorzowska Karta Dużej Rodziny:

bilet normalny 4 zł brutto (w tym VAT)

bilet ulgowy   2 zł brutto (w tym VAT)

4. Po dziale "Bilety wstępu na mecze "Clearex" dodaje się dział o treści:

BILETY WSTĘPU NA MECZE „CLEAREX”

w dniu 16.11.2019 r.

bilet normalny

5 zł brutto (w tym VAT)

bilet ulgowy

2,50zł brutto (w tym VAT)

karnet sezonowy

40 zł brutto (w tym VAT)

voucher sezonowy

10 zł brutto (w tym VAT)

Chorzowska Karta Dużej Rodziny:

bilet normalny 4 zł brutto (w tym VAT)

bilet ulgowy   2 zł brutto (w tym VAT)

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1, pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Elwira Kulczycka, dnia: 2019-10-21
utworzony: 21-10-2019 / modyfikowany: 02-01-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu