Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.9.2020

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.314.2021 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DNIA 30.12.2021 R.

Zarządzenie Nr OR . 9 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 9 stycznia 2020 roku

w sprawie: ustalenia wysokości dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Chorzów w sportach zespołowych

Na podstawie Uchwały Nr XLIII/814/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie udzielenia  dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Chorzów w sportach zespołowych

zarządza

§ 1

 1. Kluby sportowe mogą otrzymać dotację celową na realizację następującego celu publicznego:
  1) „poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego uczestniczącego we współzawodnictwie sportowym w określonych dyscyplinach sportowych i osiągającego najwyższa lokatę w mieście” poprzez opłatę :
  a) zakupu sprzętu sportowego i odzieży sportowej,
  b) stypendiów, wynagrodzeń sportowych dla zawodników,
  c) wynagrodzenia kadry szkoleniowej (trenera, trenera odnowy, rehabilitanta, masażystę)
  d) kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
  e) kosztów transportu.

 2. Do obliczania wysokości dotacji celowej na pokrycie kosztów bieżących utrzymania sekcji/drużyny w  roku kalendarzowym stosuje się wzór :

 A   =   B  x  C  x  D

A –  wysokość rocznego wsparcia finansowego dla klubu

B –  bazowa kwota w dyscyplinie

1. piłka ręczna kobiet B - 500.000 zł
2. piłka nożna halowa mężczyzn B - 250.000 zł    
3. piłka nożna mężczyzn B - 500.000 zł

C - współczynnik "sukcesu“ uzależniony jest od osiągnięć sportowych w odniesieniu do ostatniego zakończonego sezonu sportowego i wynosi :

1,0 - 1 ÷ 3 miejsce w rozgrywkach ligowych seniorów,
0,85 - 4 ÷ 5 miejsce w rozgrywkach ligowych seniorów
0,7 - poniżej 5 miejsca w rozgrywkach ligowych seniorów,
0 - w niższych kategoriach wiekowych

D - współczynnik "poziomu rozgrywek“ uzależniony jest od poziomu rozgrywek i wynosi:

2 - I poziom rozgrywek

1 - II poziom rozgrywek        

W przypadku “awansu” do  wyższego poziomu rozgrywek przyjmuje się współczynnik “poziomu rozgrywek”  dla tego poziomu rozgrywek oraz współczynnik “sukcesu” równe 0,7.

W przypadku “spadku “ do niższego poziomu rozgrywek przyjmuje się współczynnik “poziomu rozgrywek”  dla tego poziomu rozgrywek oraz współczynnik “sukcesu” równy 1.

W przypadku zdobycia Mistrzostwa Polski lub Pucharu Polski  kwota dotacji celowej wzrasta o kwotę równą  B.

§ 2

Sposób realizacji i sposób rozliczania dotacji określać będzie umowa zawarta pomiędzy Miastem a Klubem.

§ 3

Łączna wysokość dotacji celowej dla klubów w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr OR.12.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Chorzów w sportach zespołowych.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Monika Michałek, dnia: 2020-01-09
utworzony: 07-01-2020 / modyfikowany: 10-01-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu