Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.13.2020

Zarządzenie Nr OR . 13 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 10 stycznia 2020 roku

w sprawie: powołania zespołu roboczego w celu opracowania projektu renowacji krzyża zlokalizowanego na terenie byłej kopalni “ Barbara Wyzwolenie” w Chorzowie

Na podstawie art. 30 ust. 1 w zw. z art.7 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 506 ze zm.) Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a :

 § 1

Powołać zespoł roboczy w celu opracowania projektu renowacji krzyża zlokalizowanego na terenie byłej kopalni “ Barbara Wyzwolenie” w Chorzowie w następującym składzie:

  1. Przewodniczący: Marcin Michalik – Zastępca Prezydenta Miasta;
  2. Zastępca Przewodniczącego: Henryk Mercik – Miejski Konserwator Zabytków;
  3. Członek: Józef Piórkowski – Podmiot wnoszący petycję

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Natalia Kapała, dnia: 2020-01-10
utworzony: 10-01-2020 / modyfikowany: 15-10-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów