Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.22.2020

Zarządzenie  Nr OR . 22 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 15 stycznia 2020 r.

o zmianie Zarządzenia Nr OR.11.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 9 stycznia 2020 roku ws. powołania Komisji ds. obsługi spotkania wyborczego oraz ustalenia wyników wyborów do Chorzowskiej Rady Seniorów na kadencję 2020 – 2022 oraz wyznaczenia terminu spotkania wyborczego.

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w zw. § 7 ust. 1 i 2 Statutu Chorzowskiej Rady Seniorów stanowiącego załącznik do uchwały nr XLIII/819/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 listopada 2017 r.

zarządzam co następuje:

§ 1

Zmianie ulega Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.11.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia
9 stycznia 2020 roku ws. powołania Komisji ds. obsługi spotkania wyborczego oraz ustalenia wyników wyborów do Chorzowskiej Rady Seniorów na kadencję 2020 – 2022 oraz wyznaczenia terminu spotkania wyborczego, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Skrzypek Katarzyna, dnia: 2020-01-16
utworzony: 16-01-2020 / modyfikowany: 15-10-2020
wprowadził(a): Renata Sulowska
rejestr zmian

Stopka serwisu