Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.53.2020

Zarządzenie Nr OR . 53 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 12 lutego 2020 roku

w sprawie sprzedaży prawa własności w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ulicy Miłej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Z 2020 r., poz. 65), w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XIII/213/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Miłej

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Miłej obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

1) 3452/429 o powierzchni 4 m2,

2) 3451/429 o powierzchni 11 m2,

3) 3450/429 o powierzchni 16 m2,

4) 3449/429 o powierzchni 14 m2,

5) 3448/429 o powierzchni 14 m2,

6) 3447/429 o powierzchni 13 m2,

7) 3446/429 o powierzchni 13 m2,

8) 3445/429 o powierzchni 23 m2,

9) 3444/429 o powierzchni 10 m2,

10) 3443/429 o powierzchni 10 m2,

11) 3442/429 o powierzchni 9 m2,

12) 3441/429 o powierzchni 9 m2,

13) 3440/429 o powierzchni 9 m2,

14) 3439/429 o powierzchni 6 m2,

15) 3438/429 o powierzchni 5 m2,

16) 3437/429 o powierzchni 5 m2,

17) 3436/429 o powierzchni 4 m2,

18) 3435/429 o powierzchni 3 m2,

19) 3434/429 o powierzchni 26 m2,

20) 3433/429 o powierzchni 43 m2,

21) 3406/429 o powierzchni 12 m2,

22) 3407/429 o powierzchni 91 m2,

dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00001189/9,

w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Sadowej 1 – 39.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Kulawik, dnia: 2020-02-12
utworzony: 12-02-2020 / modyfikowany: 13-11-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu