Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.58.2020

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.45.2021 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 22.02.2021 R.

Zarządzenie Nr OR . 58 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 25 lutego 2020 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.242.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie odpowiedzialności za wyposażenie użytkowane w Urzędzie Miasta Chorzów

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm..)  

zarządzam

§ 1.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.242.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie odpowiedzialności za wyposażenie użytkowane w Urzędzie Miasta Chorzów, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie nr OR.49.2018 z dnia 16 lutego 2018 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.242.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie odpowiedzialności za wyposażenie użytkowane w Urzędzie Miasta Chorzów

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]



osoba odpowiedzialna za treść: Rafał Kutynia, dnia: 2020-02-25
utworzony: 19-02-2020 / modyfikowany: 24-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu