Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.66.2020

Zarządzenie Nr OR . 66 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 10 marca 2020 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ofert na ustalenie najemcy wolnego lokalu użytkowego w pawilonie C przy ul. Rynek 1C/U1 w Chorzowie stanowiącego własność Miasta, zarządzanego przez Zakład Komunalny „PGM” w Chorzowie z przeznaczeniem na prowadzenie małej gastronomii.

Na podstawie III.1. Ogłoszenia Miasta Chorzów z dnia 2.03.2020 r. w sprawie przetargu ofert na ustalenie najemcy wolnego lokalu użytkowego położonego w pawilonie C przy ul. Rynek 1C/U1 w Chorzowie stanowiącego własność Miasta, zarządzanego przez Zakład Komunalny „PGM” w Chorzowie, z przeznaczeniem na prowadzenie małej gastronomii, Prezydent Miasta Chorzów zarządza:

§ 1.

 1. Powołać komisję do przeprowadzenia przetargu ofert w składzie:
  1) Maciej Mostowik – Dyrektor Wydziału Zasobu Komunalnych – Przewodniczący Komisji;
  2) Monika Mikołajczak – Główny specjalista w Wydziale Zasobów Komunalnych – Zastępca Przewodniczącego Komisji;
  3) Joanna Pietrzyba–Waszczak – Dyrektor Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej– Członek Komisji;
  4) Ewelina Pryt – Podinspektor w Wydziale Zasobów Komunalnych – Sekretarz Komisji.
 2. W przypadku nieobecności członka komisji, w pracach komisji bierze udział pracownik zastępujący go podczas nieobecności.

 § 2.

Ustalić zadania komisji przetargowej:
1) Otwarcie ofert złożonych w przetargu ofert;
2) Ocena ofert pod względem:
a) zaoferowanej kwoty stawki czynszowej za 1 m 2 powierzchni lokalu użytkowego,
b) przedstawionej koncepcji prowadzenia lokalu,
c) przedstawionej koncepcji funkcjonowania lokalu sporządzonej w oparciu o “Koncepcję funkcjonowania lokali użytkowych na nowym Rynku w Chorzowie”,
d) długości okresu przeznaczonego na adaptację lokalu,
e) przedstawionego doświadczenia w branży gastronomicznej.
3) Ustalenie i przedstawienie propozycji rozstrzygnięcia przetargu do zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta lub Zastępcę Prezydenta Miasta.

§ 3.

 1. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zasobów Komunalnych.
 2. Nadzór nad pracą Komisji sprawuje Zastępca Prezydenta Miasta.

 § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Ewelina Pryt, dnia: 2020-03-10
utworzony: 05-03-2020 / modyfikowany: 01-12-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu