Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.84.2020

Zarządzenie Nr OR . 84 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 25 marca 2020 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.207.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 października 2016 r. w sprawie: ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr OR.207.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 października 2016 r. w sprawie: ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się maksymalne miesięczne wynagrodzenie dla pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach zastępców kierowników jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Miasta Chorzów jako cztero i półkrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw.”.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Ewa Wilk-Wojtowicz, dnia: 2020-03-25
utworzony: 18-03-2020 / modyfikowany: 01-12-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu