Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.102.2020

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.238.2020 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 19.11.2020 R.

Zarządzenie Nr OR . 102 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR/184/2017 z dnia 07 listopada 2017r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego III kadencji w Chorzowie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.), art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 218) oraz uchwały Nr VII/94/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Chorzowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

 1. Odwołać ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego III kadencji w Chorzowie:
  a) Panią Bożenę Cierpioł - przedstawiciela Ośrodka Wsparcia Rodziny w Chorzowie,
  b) Panią Katarzynę Musialik – przedstawiciela Prokuratury Rejonowej w Chorzowie.

 2. Powołać do składu Zespołu Interdyscyplinarnego III kadencji w Chorzowie:
  a) Panią Aleksandrę Latos-Pawełczyk - Prokurator Prokuratury Rejonowej w Chorzowie,

 3. Paragraf 1 Zarządzenia Nr OR/184/2017 z dnia 07 listopada 2017r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego III kadencji w Chorzowie otrzymuje nowe następujące brzmienie:

  „§ 1. W celu zapewnienia efektywnej współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Chorzowie, powołać Zespół Interdyscyplinarny III kadencji, zwany dalej Zespołem, w następującym składzie:

  1. Pani Danuta Szary - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów, przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie,
  2. Pani Bożena Antończyk - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie,
  3. Pani Teresa Gabor - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie,
  4. Pani Joanna Łuczak - przedstawiciel Ośrodka Wsparcia Rodziny w Chorzowie,
  5. Pani Ewa Sankiewicz - kurator sądowy - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Chorzowie,
  6. Pani Irena Gałkowska - kurator sądowy - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Chorzowie,
  7. Pani Aleksandra Latos-Pawełczyk - Prokurator Prokuratury Rejonowej w Chorzowie,
  8. Pani Katarzyna Wiernicka - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie,
  9. Pani Halina Hiltawska - przedstawiciel reprezentujący ochronę zdrowia w Chorzowie,
  10. Pani Irena Świerczyńska - przedstawiciel reprezentujący oświatę w Chorzowie.”

§ 2.

Pozostała treść zarządzenia pozostaje bez zmian.

§ 3.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Jadwiga Cudzich, dnia: 2020-04-24
utworzony: 23-04-2020 / modyfikowany: 03-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu