Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.110.2020

Zarządzenie Nr OR . 110 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 5 maja 2020 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Chorzowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz § 2a Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r., poz. 652 z późn. zm.), wydanego  na podstawie art. 6a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j.: Dz.U. z 2020r., poz. 326 z późn. zm.)

mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw rodziny udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodzin,

Prezydent Miasta Chorzów

 zarządza:

§ 1.

  1. W okresie od dnia 6 maja 2020r. do dnia 17 maja 2020r. czasowo ograniczyć funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Chorzowie.
  2. Ograniczenie funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Chorzowie, o którym mowa w ust. 1, polega na zawieszeniu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.

§ 2.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Żłobka Miejskiego w Chorzowie.  

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

 osoba odpowiedzialna za treść: Jadwiga Cudzich, dnia: 2020-05-05
utworzony: 29-04-2020 / modyfikowany: 03-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu