Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.118.2020

Zarządzenie Nr OR . 118 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 28 maja 2020 roku

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie przy ul. Opolskiej na rzecz Krempa Jerzy „TELPOL” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe Urządzeń Elektronicznych z siedzibą w Chorzowie przy ul. Racjonalizatorów 10.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXXV/638/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi, w związku z art. 3051 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

 1. Ustanowić na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Opolskiej, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 6/2 o powierzchni 1.153 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00008682/4 – na rzecz Przedsiębiorcy Przesyłowego – Jerzego Krempa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Krempa Jerzy „TELPOL” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe Urządzeń Elektronicznych z siedzibą w Chorzowie przy ul. Racjonalizatorów 10, jako właściciela urządzeń infrastruktury sieciowej, tj. sieci teletechnicznej.
 2. Ustanowić na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Opolskiej, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 6/8 o powierzchni 2.649 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00049745/3 – na rzecz Przedsiębiorcy Przesyłowego – Jerzego Krempa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Krempa Jerzy „TELPOL” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe Urządzeń Elektronicznych z siedzibą w Chorzowie przy ul. Racjonalizatorów 10, jako właściciela urządzeń infrastruktury sieciowej, tj. sieci teletechnicznej.
 3. Ustanowić na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Opolskiej, oznaczonej działkami o numerach geodezyjnych: 8/13 o powierzchni 471 m², 8/14 o powierzchni 1.087 m², 8/15 o powierzchni 7.283 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00008879/2 – na rzecz Przedsiębiorcy Przesyłowego – Jerzego Krempa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Krempa Jerzy „TELPOL” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe Urządzeń Elektronicznych z siedzibą w Chorzowie przy ul. Racjonalizatorów 10, jako właściciela urządzeń infrastruktury sieciowej, tj. sieci teletechnicznej.
 4. Ustanowić na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Opolskiej, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 9 o powierzchni 13.766 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00004500/7 – na rzecz Przedsiębiorcy Przesyłowego – Jerzego Krempa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Krempa Jerzy „TELPOL” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe Urządzeń Elektronicznych z siedzibą w Chorzowie przy ul. Racjonalizatorów 10, jako właściciela urządzeń infrastruktury sieciowej, tj. sieci teletechnicznej.

§ 2.

Wykonywanie prawa służebności przesyłu ograniczone jest do powierzchni:

1) na działce nr 6/2 – 26,50 m²;
2) na działce nr 6/8 – 62,00 m²,
3) na działce nr 8/13 – 22,00 m²,
4) na działce nr 8/14 – 13,00 m²,
5) na działce nr 8/15 – 32,00 m²,
6) na działce nr 9 – 19,00 m².

§ 3.

Sposób ustanowienia prawa służebności przesyłu został określony w załączniku nr 1 do Zarządzenia.

§ 4.

Z tytułu ustanowienia przedmiotowej służebności ustala się jednorazowe wynagrodzenie w wysokości określonej na łączną kwotę 3.923,40 zł brutto, na którą składają się: wartość służebności wynikająca z operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości 2.580,00 zł, powiększona o należny podatek VAT w wysokości 593,40 zł oraz poniesiony przez Miasto koszt wykonania operatów szacunkowych w wysokości 750,00 zł brutto.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

 Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Marta Latacz-Sokół, dnia: 2020-05-28
utworzony: 28-05-2020 / modyfikowany: 03-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu