Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.120.2020

Zarządzenie Nr OR . 120 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 28 maja 2020 roku

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie przy ul. Krakusa 2c, pl. Powstańców Śląskich, ul. Floriańskiej 42, ul. Sienkiewicza 3 i ul. Teatralnej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXXV/638/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi, w związku z art. 3051 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

 § 1.

 1. Ustanowić na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Krakusa 2c, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 5/1 o powierzchni 872 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00046029/7 – na rzecz Przedsiębiorcy Przesyłowego – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, jako właściciela urządzeń infrastruktury sieciowej, tj. sieci gazowej.
 2. Ustanowić na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy pl. Powstańców Śląskich, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 61/5 o powierzchni 5.683 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00046454/5 – na rzecz Przedsiębiorcy Przesyłowego – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, jako właściciela urządzeń infrastruktury sieciowej, tj. sieci gazowej.
 3. Ustanowić na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Floriańskiej 42, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 73/10 o powierzchni 2.439 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00000930/1 – na rzecz Przedsiębiorcy Przesyłowego – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, jako właściciela urządzeń infrastruktury sieciowej, tj. sieci gazowej.
 4. Ustanowić na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Sienkiewicza 3, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 3982/212 o powierzchni 504 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00005659/3 – na rzecz Przedsiębiorcy Przesyłowego – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, jako właściciela urządzeń infrastruktury sieciowej, tj. sieci gazowej.
 5. Ustanowić na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Teatralnej, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 4466/212 o powierzchni 475 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00045241/2 – na rzecz Przedsiębiorcy Przesyłowego – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, jako właściciela urządzeń infrastruktury sieciowej, tj. sieci gazowej.

§ 2.

Wykonywanie prawa służebności przesyłu ograniczone jest do powierzchni:

1) na działce nr 5/1 – 2,38 m²;
2) na działce nr 61/5 – 20,70 m²,
3) na działce nr 73/10 – 73,32 m²,
4) na działce nr 3982/212 – 0,86 m²,
5) na działce nr 4466/212 – 26,87 m².

§ 3.

Sposób ustanowienia prawa służebności przesyłu został określony w załącznikach nr 1-4 do Zarządzenia.

§ 4.

Z tytułu ustanowienia przedmiotowej służebności ustala się jednorazowe wynagrodzenie w wysokości określonej na łączną kwotę 11.843,43 zł brutto, na którą składają się: wartość służebności wynikająca z operatów szacunkowych wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości 9.141,00 zł, powiększona o należny podatek VAT w wysokości 2.102,43 zł oraz poniesiony przez Miasto koszt wykonania operatów szacunkowych w wysokości 600,00 zł brutto.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Marta Latacz-Sokół, dnia: 2020-05-28
utworzony: 28-05-2020 / modyfikowany: 03-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu