Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.140.2020

Zarządzenie Nr OR . 140 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 26 czerwca 2020 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.50.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie: zasad przeprowadzania naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Chorzów oraz na stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Regulaminie naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Chorzów oraz na stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr OR.50.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie: zasad przeprowadzania naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Chorzów oraz na stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Ewa Wilk-Wojtowicz, dnia: 2020-06-24
utworzony: 19-06-2020 / modyfikowany: 03-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu