Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.150.2020

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.228.2020 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 02.11.2020 R.

Zarządzenie Nr OR . 150 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 22 lipca 2020 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.286.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
w Chorzowie.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2020r, poz. 713) oraz Uchwały nr XLVIII/990/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie oraz Uchwały Nr. XLVIII/991/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1

W cenniku obowiązującym na obiektach Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.286.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie wprowadza się następujące zmiany:

- Dział "Korty tenisowe ul. Filarowa" otrzymuje brzmienie:

 

 

 

          Korty tenisowe

            ul. Filarowa

Wynajem kortu

20 zł brutto/godz.  (w tym VAT)

Wynajem kortu dla młodzieży uczącej się za okazaniem legitymacji

 

12 zł brutto/godz.  (w tym VAT)

Karnet 10 godz. (ważny miesiąc)

160 zł brutto          (w tym VAT)

Karnet 5 godz. (ważny miesiąc)

85 zł brutto            (w tym VAT)

Piłłeczki tenisowe 4 szt .- sprzedaż

20 zł brutto             (w tym VAT)

- Dział "Kort do Padla ul. Katowicka 6 " otrzymuje brzmienie:

 

 

 

          Kort do Padla

         ul. Katowicka 6

Wynajem kortu

30 zł brutto/godz.  (w tym VAT)

Wynajem kortu dla młodzieży uczącej się za okazaniem legitymacji

 

20 zł brutto/godz.  (w tym VAT)

Wypożyczenie 2 rakiet

5 zł brutto/godz.    (w tym VAT)

Piłeczki do padla 3 szt. - sprzedaż

17 zł brutto            (w tym VAT)

Oświetlenie kortów

5 zł brutto/godz.    (w tym VAT)

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1, pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Elwira Kulczycka, dnia: 2020-07-22
utworzony: 08-07-2020 / modyfikowany: 03-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu