Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.178.2020

Zarządzenie Nr OR . 178 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 25 sierpnia 2020 roku

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr OR.106.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 kwietnia 2020 roku, w sprawie wprowadzenia jednolitej procedury postępowania w sprawie zakupu środków ochrony osobistej i dezynfekcji przez Miasto Chorzów w związku z ogłoszonym stanem epidemii.

Na podstawie art. 33 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 317) w zw. ze stanem epidemii ogłoszonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza :

§ 1

  1. Przedłużyć czas obowiązywania Zarządzenia nr OR.106.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 kwietnia 2020 roku, w sprawie wprowadzenia jednolitej procedury postępowania w sprawie zakupu środków ochrony osobistej i dezynfekcji przez Miasto Chorzów w związku z ogłoszonym stanem epidemii do dnia 31 grudnia 2020r.
  2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza Dyrektorom i Kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów, Dyrektorom Wydziałów i Kierownikom Biur Urzędu Miasta Chorzów nadzorujących jednostki organizacyjne Miasta Chorzów.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chorzów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Bożena Urbanik-Żmurko, dnia: 2020-08-25
utworzony: 25-08-2020 / modyfikowany: 03-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu