Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.215.2020

Zarządzenie Nr OR . 215 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 8 października 2020 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.136.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej w ewakuacji pracowników

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 2091 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W § 1. Zarządzenia Nr OR.136.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej w ewakuacji pracowników dodaje się pkt. 2 o brzmieniu:

„2) Joanna Skawska – Wydział Organizacyjny i Kadr, tel. wew. 489.”

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o których mowa w § 1. pozostają bez zmian.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Sandra Gzella-Warzocha, dnia: 2020-10-08
utworzony: 07-10-2020 / modyfikowany: 12-10-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu