Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.216.2020

Zarządzenie Nr OR . 216 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 9 października 2020 roku

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziału Miasta Chorzów wynoszącego 1/5 części w nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Armii Krajowej 125 wraz ze sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego, wybudowanego ze środków własnych osoby fizycznej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XXV/432/20 z dnia 27.08.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste udziału Miasta Chorzów wynoszącego 1/5 części w nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Armii Krajowej 125 wraz ze sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego, wybudowanego ze środków własnych osoby fizycznej.

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Oddać w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udział Miasta Chorzów wynoszący 1/5 części w nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ulicy Armii Krajowej 125, obejmującej działkę o numerze geodezyjnym 4304/216 o powierzchni 210 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00016111/0 wraz ze sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego, wybudowanego przez osobę fizyczną ze środków własnych.

§ 2.

Ustalić termin trwania użytkowania wieczystego na okres do 45 lat.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Monika Sobkiewicz, dnia: 2020-10-09
utworzony: 12-10-2020 / modyfikowany: 13-10-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu