Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.217.2020

Zarządzenie Nr OR . 217 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 9 października 2020 roku

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Kasztanowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XXV/417/12 z dnia 30.08.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Kasztanowej

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Kasztanowej, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

1) 1199/4 o powierzchni 437 m2, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą pod numeremKA1C/00006224/2,

2) 1179/4 o powierzchni 562 m2, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą pod numeremKA1C/00006224/2.

Łączna powierzchnia 999 m2.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Monika Sobkiewicz, dnia: 2020-10-09
utworzony: 12-10-2020 / modyfikowany: 13-10-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu