Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.218.2020

Zarządzenie Nr OR . 218 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 12 października 2020 roku

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ulicy dr Wincentego Styczyńskiego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XVII/308/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. dr Wincentego Styczyńskiego

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. dr Wincentego Styczyńskiego, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 105/1 o powierzchni 5 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00007658/0 - w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. dr Wincentego Styczyńskiego 13.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Adrian Kasprzak, dnia: 2020-10-12
utworzony: 12-10-2020 / modyfikowany: 13-10-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu