Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.225.2020

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.245.2021 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 14.10.2021 R.

Zarządzenie Nr OR . 225 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 27 października 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw udzielania stypendiów dla najzdolniejszych uczniów Miasta Chorzów

Na podstawie art.30 ust.2 pkt2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)i art. 32 ust.2 pkt 2, w zw. z art. 92 ust.1 pkt.2 i ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1984 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz § 3 ust.1 Załącznika nr 1 do Uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XXIII/368/20 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Chorzów dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań oraz przyjęcia Regulaminu udzielania stypendium Miasta Chorzów - zarządzam:

§ 1.

Powołać Komisję Stypendialną do spraw udzielania stypendiów dla najzdolniejszych uczniów Miasta Chorzowa w składzie:

1) Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta – Przewodniczący Komisji;
2) Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Chorzów;
3) Dyrektor Wydziału Edukacji UM Chorzów;
4) Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Janusza Korczaka, przy ul. Dąbrowskiego 41 w Chorzowie;
5) Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, przy ul. Skrajna 2 w Chorzowie;
6) Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 29 im. Ignacego Mościckiego, przy ul. Lwowska 36 w Chorzowie;
7) Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Jędrzeja Śniadeckiego, przy ul. Piotra 1 w Chorzowie.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie  Nr OR.23.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 stycznia  2020 roku, w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw udzielania stypendiów dla najzdolniejszych uczniów Miasta Chorzowa.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Monika Pietrzykowska, dnia: 2020-10-27
utworzony: 15-10-2020 / modyfikowany: 20-10-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu