Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.26.2021

Zarządzenie Nr OR . 26 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 4 lutego 2021 roku

w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu przysługującego Miastu Chorzów w stosunku do nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Teodora Kalidego.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz w wykonaniu § 1 ust 2 uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XXXV/638/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a :

§ 1.

Wykonać prawo pierwokupu przysługujące Miastu Chorzów w stosunku do nieruchomości niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Teodora Kalidego, obejmującej działkę o numerze geodezyjnym 53/11 o powierzchni 1.892 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KA1C/00046812/3, stanowiącej własność Jacka Jarczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „BUD-ART” - za cenę w kwocie 436.650,00 zł.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Krzysztof Ziółkowski, dnia: 2021-02-04
utworzony: 02-02-2021 / modyfikowany: 04-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu