Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.47.2021

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.81.2022 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 12.04.2022 R.

Zarządzenie Nr OR . 47 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 47 lutego 2021 roku

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr OR.196.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarowania, administrowania i zarządzania lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność lub współwłasność Skarbu Państwa usytuowanych w budynkach położonych na nieruchomościach stanowiących własność lub współwłasność Skarbu Państwa oraz garażami i gruntami użytkowanymi na cele garażowe stanowiących współwłasność Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 5, pkt 7a i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 Statutu Zakładu Komunalnego PGM w Chorzowie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVI/838/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/257/92 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 11 marca 1992 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej w formie zakładu budżetowego o nazwie Zakład Komunalny „PGM”, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W zarządzeniu Prezydenta Miasta Chorzowa nr OR.196.2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r., załączniki nr 1 i nr 2 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Grażyna Krawczyk, dnia: 2021-02-26
utworzony: 23-02-2021 / modyfikowany: 19-04-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu