Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.90.2021

Zarządzenie Nr OR . 90 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 19 kwietnia 2021 roku

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Chorzów

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póżn.zm.) i art. 29 ust.1 pkt 2 w zw. z art. 63 ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z póżn.zm.), § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r. poz. 1587 z póżn.zm.) oraz § 1, § 2, § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 z póżn.zm..)

zarządzam:

§ 1.

Ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora:

- Przedszkola Nr 4 przy ul. Długiej 32 a w Chorzowie,

- Przedszkola Nr 6 przy ul. Gałeczki 56 w Chorzowie,

- Integracyjnego Przedszkola Nr 12 przy ul. Lipińskiej 9 w Chorzowie,

- Przedszkola Nr 17 przy ul. Kasprowicza 1 w Chorzowie,

- Przedszkola Nr 18 przy ul. Gałeczki 17 w Chorzowie,

- Przedszkola Nr 19 przy ul. Karpacka 15 w Chorzowie,

- Przedszkola Nr 23 przy ul. Floriańska 37 w Chorzowie,

- Przedszkola Nr 29 przy ul. Siemianowicka 61 w Chorzowie,

- Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 41 w Chorzowie,

- Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Urbanowicza 4 w Chorzowie,

- Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Skrajnej 2 w Chorzowie,

- Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. 3-go Maja 78 w Chorzowie.

§ 2.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Zastępcy Prezydenta Miasta Chorzów­.­

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Beata Kabza, dnia: 2021-04-19
utworzony: 08-04-2021 / modyfikowany: 19-04-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu