Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.101.2021

Zarządzenie Nr OR . 101 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 4 maja 2021 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.44.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 22 lutego 2021r. w sprawie powołania składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku lata 2021-2024

Na podstawie art. 38a ust.1, 5 i 7 i art. 92 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Zmienia się § 1 punkt 5 Zarządzenia Nr OR.44.2021 z dnia 22 lutego 2021r. w sprawie powołania składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku lata 2021-2024, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedstawiciel Prokuratury Rejonowej – Cezary Golik”.

 § 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala
osoba odpowiedzialna za treść: Bożena Urbanik-Żmurko, dnia: 2021-05-04
utworzony: 05-05-2021 / modyfikowany: 06-05-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu