Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.107.2021

Zarządzenie Nr OR . 107 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 10 maja 2021 roku

w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Miasta Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, zadania polegającego na usunięciu z terenu Miasta Chorzów pojemników na odzież używaną wraz z zawartością, uporządkowaniu terenu wokół pojemników oraz oddaniu pojemników do składnicy złomu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.) w zw. z § 4 uchwały Nr VII/68/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 marca 2015 r.

zarządzam:

§ 1.

Powierzam jednoosobowej spółce Miasta Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000175800, zadanie polegające na usunięciu z terenu Miasta Chorzów pojemników na odzież używaną wraz z zawartością, uporządkowaniu terenu wokół pojemników oraz oddaniu pojemników do składnicy złomu, zgodnie z:

1) planem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia,
2) warunkami wykonania obowiązków stanowiącymi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Usług Komunalnych i Ekologii.

§ 3.

Nadzór na wykonaniem zarządzenia powierzam Drugiemu Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

 

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Zuzanna Kurczek, dnia: 2021-05-10
utworzony: 10-05-2021 / modyfikowany: 13-05-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu