Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.126.2021

Zarządzenie Nr OR . 126 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 25 maja 2021 roku

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Chorzów  oraz sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Chorzów do nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, a położonych w Chorzowie przy ulicy Kruszcowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713  z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr  XV/292/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Chorzowie przy ul. Kruszcowej 22 oraz uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XIV/234/19 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Chorzów do nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa,  położonych w Chorzowie przy ulicy Kruszcowej, ulicy Nowej, ulicy Stacyjnej oraz sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów położonych w Chorzowie przy ulicy Kruszcowej.

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

 1. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Chorzów, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1821/129 o powierzchni 4.448 m2 (Bi), dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00012236/4.
 2. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Chorzów do nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
  1) 2236/129 o powierzchni 31 m2 (Bz), dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00047049/0,
  2) 2247/130 o powierzchni 600 m2 (Bi), dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00047049/0,
  3) 2251/121 o powierzchni 102 m2 (Bi), dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00047049/0,
  4) 2253/123 o powierzchni 386 m2 (Bi), dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00047049/0,
  5) 2255/129 o powierzchni 1.196 m2 (dr), dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00047049/0,
  6) 2249/129 o powierzchni 1.161 m2 (Bp), dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00051027/1.

  Łączna powierzchnia nieruchomości, bliżej opisanych w pkt 1 i pkt 2 ppkt 1) – 2) wynosi 7.924 m2.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

 § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Monika Sobkiewicz, dnia: 2021-05-25
utworzony: 26-05-2021 / modyfikowany: 26-05-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu