Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.245.2021

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.185.2022 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 13.10.2022 R.

Zarządzenie Nr OR . 245 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 14 października 2021 roku

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw udzielania stypendiów dla najzdolniejszych uczniów Miasta Chorzów

Na podstawie art.30 ust.2 pkt2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 32 ust.2 pkt 2 w zw. z art. 92 ust.1 pkt.2 i ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1984 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn.zm.) oraz § 3 ust.1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXIII/368/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Chorzów dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań oraz przyjęcia Regulaminu udzielania stypendium Miasta Chorzów.

zarządza:

§ 1.

Powołać Komisję Stypendialną do spraw udzielania stypendiów dla najzdolniejszych uczniów Miasta Chorzowa w składzie:

1) Pierwszy Zastępca  Prezydenta Miasta – Przewodniczący Komisji;
2) Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Chorzów;
3) Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów;
4) Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Korczaka, przy ul. Dąbrowskiego 41 w Chorzowie;
5) Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, przy ul. Skrajnej 2 w Chorzowie;
6) Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 24  im. Powstańców Śląskich, przy ul. 17 Sierpnia 1 w Chorzowie;
7) Dyrektor Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego, przy ul. Dąbrowskiego 36 w Chorzowie.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr OR.225.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw udzielania stypendiów dla najzdolniejszych uczniów Miasta Chorzowa.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Monika Pietrzykowska, dnia: 2021-10-14
utworzony: 12-10-2021 / modyfikowany: 14-10-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu