Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ ZASOBÓW KOMUNALNYCHLOKALE MIESZKALNE

Treść strony

wersja do druku
powrót | Mieszkania przy ul. Michałkowickiej (V nabór)

Miasto Chorzów oraz inwestor Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Śląsk Sp. z o.o. ogłaszają V nabór wniosków

o wynajem mieszkań w ramach inwestycji budowlanej przy ul. Michałkowickiej w Chorzowie.

 

Nabór wniosków prowadzony będzie od 17 czerwca 2024 do 31 lipca 2024 r. Druki wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są do pobrania ze strony internetowej inwestora: https://www.sim-slask.pl/ oraz Urzędu Miasta Chorzów: http://bip.chorzow.eu/index.php, w formie papierowej w Urzędzie Miasta Chorzów i siedzibie inwestora. Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich formalności związanych z naborem dostępne są na stronie internetowej inwestora: https://www.sim-slask.pl/. Informacji na temat naboru udziela również Wydział Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów pod numerem telefonu tel. 32 4165000 wew. 5313 i 5315.

 POMOŻEMY WYPEŁNIĆ WNIOSEK

Zachęcamy do złożenia wniosku osobiście, co pozwoli uniknąć ewentualnych braków formalnych.

Wypełnione i podpisane wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć osobiście (zalecane) lub przez pełnomocnika w Wydziale Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów pok. 123; złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP; przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Chorzów Wydział Zasobów Komunalnych ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów z dopiskiem "nabór wniosków ul. Michałkowicka" (liczy się data stempla pocztowego). 

Należy nadmienić, iż wszelkie informacje mające wpływ na liczbę uzyskanych punktów oraz potwierdzenie danych wymaganych w naborze spoczywa na wnioskodawcy.

 

Podstawa prawna:

- uchwała Nr XXIII/380/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia "Zasad przeprowadzenia w mieście Chorzów naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenie kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji i maksymalnego dochodu dla mieszkań budowanych z wykorzystaniem finansowaania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat";

- uchwała Nr LV/900/22 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/380/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 maja 2020 r.

- zarządzenie Nr OR.141.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 czerwca 2020 r.  

 

W inwestycji nie przewiduje się mieszkań czteropokojowych i większych.

Wnioski należy składać w wyznaczonjym terminie. Wnioski złożone przed lub po terminie nie będą rozpatrywane.

 

PROGI DOCHODOWE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO

W INWESTYCJI BUDOWLANEJ PRZY UL. MICHAŁKOWICKIEJ 

dochód minimalny - średni miesięczny dochód

przypadający na członka gospodarstwa domowego

za ostatnie trzy miesiącepoprzedzające miesiąc
złożenia wniosku o zawarcie umowa najmu lokalu

mieszkalnego nie jest niższy niż:

- w gospodarstwie jednoosobowym 200 % najniższej emerytury,
- w gospodarstwie wieloosobowym 150 % najniższej emerytury.

gosp. jednoosobowe - 3561,92 zł

gosp. wieloosobowe - 2671,44 zł 

dochód maksymalny - średni miesięczny dochód

gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym

rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu

mieszkalnego nie przekracza wysokości, o której

mowa w art. 7a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia

2006 r. o finansowym wsparciu niektórych

przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 r.

poz. 377 t.j.) 

1 osobowe - 6708,26 zł

2 osobowe - 9391,57 zł

3 osobowe - 12969,30 zł

4 osobowe - 15205,39 zł

5 osobowe - 18335,91 zł

6 osobowe - 21466,44 zł

(ww. kwoty obowiązują do 15 listopada

2024 r.)


pobierz plik: [ Wniosek o zawarcie umowy najmu ]

pobierz plik: [ Oświadczenia - ul. Michałkowicka ]

pobierz plik: [ Wykaz lokali mieszkalnych - V nabór ]

pobierz plik: [ Zaświadczenie o dochodach ]

pobierz plik: [ Deklaracja o wysokości dochodów - ul. Michałkowicka ]

pobierz plik: [ Potwierdzenie najmu lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie Gminy Chorzów ]

pobierz plik: [ Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu ]

pobierz plik: [ Oświadczenie o rezygnacji z naboru ]

pobierz plik: [ Wizualizacja1 ]

pobierz plik: [ Wizualizacja2 ]

pobierz plik: [ Wizualizacja3 ]

pobierz plik: [ Rzut mieszkania nr A1 ]

pobierz plik: [ Rzut mieszkania nr A2 ]

pobierz plik: [ Rzut mieszkania nr A3 ]

pobierz plik: [ Rzut mieszkania nr A4 ]

pobierz plik: [ Rzut mieszkania nr B1 ]

pobierz plik: [ Rzut mieszkania nr B2 ]

pobierz plik: [ Rzut mieszkania nr B3 ]

pobierz plik: [ Informacja dodatkowa do V naboru ]osoba odpowiedzialna za treść: Marcin Ciszewski, dnia: 2024-06-11
utworzony: 23-11-2022 / modyfikowany: 12-06-2024
wprowadził(a): Marcin Ciszewski
rejestr zmian

Stopka serwisu